Lejla Nakaš (prir.): Divoševo evanđelje: studija i kritičko izdanje teksta, edicija Posebna izdanja, knj. 31, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2018, 499 str.

Divoševo evanđelje još je jedno u nizu bosanskih evanđelja koja se tek u posljednje vrijeme počinju intenzivnije obrađivati i izdavati. Rukopis Divoševog evanđelja otkriven je 1960. godine u Crkvi sv. Nikole u Podvrhu kod Bijelog Polja na Limu, a sada se nalazi na Cetinju u Manastirskoj riznici. Evanđelje pisano za plemića Divoša Tihoradića, koji se 1332. i 1333. godine spominje kao svjedok u poveljama bana Stjepana Kotromanića, spada u red najbogatije iluminiranih rukopisa u cjelokupnoj srednjovjekovnoj produkciji rukopisnih knjiga na slavenskom jeziku. U ovoj knjizi donosi se kritičko izdanje s uvodnom studijom na stotinu stranica u kojoj je analiziran jezik i grafija ovog vrijednog rukopisa. Izdavanjem ovakvih tekstova umnogome se olakšava rad svim slavistima koji se bave tekstom evanđelja te se popunjava višedecenijska praznina u izdanjima bosanskih evanđelja, koja su vrlo važna jer predstavljaju najarhaičnije spomenike ove vrste i nezaobilazna su karika u lancu istraživanja ove vrste.

Cijena 30,00 BAM

Podijelite