O bosanskom na bosanskom

Bosanski jezik je historijska, kulturna, naučno-komunikacijska identitarna činjenica i kao takav zaslužuje veću pažnju naučne i šire društvene javnosti. Zbog toga je Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, u saradnji s Televizijom Sarajevo, pripremio projekt pod naslovom „O bosanskom na bosanskom“. Projekt podrazumijeva snimanje petominutnih emisija o bosanskom jeziku koje na naučno-popularan način iznose najvažnije činjenice o bosanskom jeziku. Predviđeno je nešto manje od 200 tema iz raznih oblasti – od historije bosanskog jezika svih razdoblja, preko nauke o bosanskom jeziku, do savremenih karakteristika bosanskog jezika s različitih gramatičkih nivoa i s aspekta raznih jezičkih disciplina. Svaku emisiju trebao bi voditi stručnjak na polju koje je tema emisije pa se u tom smislu planiraju uključiti praktično svi postojeći bosnisti iz različitih naučnih i univerzitetskih centara u Bosni i Hercegovini. Emisije će se prvo emitirati na Televiziji Sarajevo, a potom će se preko internet stranica učiniti trajno dostupnim široj naučnoj javnosti u cilju razvijanja pozitivne svijesti o bosanskom jeziku i njegovom identitarnom, ali i kulturološkom i civilizacijskom značaju.

 

Mr. sc. Aida Kršo
Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
Najčešće greške iz svakodnevne jezičke prakse
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/2009883379038954/

 

Dr. sc. Jasmin Hodžić
Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
Akcenatski dubleti u bosanskom jeziku
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/2003875389639753/

 

Dr. sc. Alen Kalajdžija
Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
Počeci službene upotrebe bosanskog jezika
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/2001564916537467/

 

Dr. sc. Amina Šiljak-Jesenković
Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu
Semantika Frazema
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1999215503439075/

 

Prof. dr. Đenita Haverić
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Riječi perzijskog porijekla u bosanskom jeziku
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1987076141319678/

 

Prof. dr. Enes Karić
Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu
Jezik kao Božiji dar
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1944903988870227/

 

Mr. sc. Zenaida Karavdić
Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
Miješanje afrikata u bosanskohercegovačkim govorima
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1950413911652568/

 

Mr. sc. Emina Hadžić
Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Nominalizacija u jeziku i dekomponirani predikat
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1952858674741425/

 

Dr. sc. Emira Mešanović-Meša
Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu
Glasovne promjene, pravila i izuzeci
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1953901374637155/

 

Dr. sc. Elvir Musić
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli
Perzijsko porijeklo ličnih imena u Bosni i Hercegovini – I dio
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1958265727534053/

 

Dr. sc. Elvir Musić
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli
Perzijsko porijeklo ličnih imena u Bosni i Hercegovini – II dio
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1966493823377910/

 

Dr. sc. Sead Nazibegović
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli
Povijesno utemeljenje metodike nastave bosanskog jezika
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1966524263374866/

 

Prof. dr. Amira Turbić-Hadžagić
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli
Diplomatička građa srednjovjekovne Bosne
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1966664130027546/

 

Dr. sc. Mirsad Kunić
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli
Govor i šutnja Hasanaginice
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1969003596460266/

 

Mr. sc. Zenaida Karavdić
Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
Norma bosanskog jezika u odnosu na crnogorsku, hrvatsku i srpsku – sličnosti i razlike
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1977105265650099/

 

Dr. sc. Amina Šiljak-Jesenković
Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu
O emocionalnom i ekspresivnom u frazeologiji – treći dio
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1994254300601862/

 

Dr. sc. Amina Šiljak-Jesenković
Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu
O emocionalnom i ekspresivnom u frazeologiji – drugi dio
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1974774475883178/

 

Dr. sc. Amina Šiljak-Jesenković
Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu
O emocionalnom i ekspresivnom u frazeologiji – prvi dio
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1974774475883178/

dr. sc. Emira Mešanović-Meša
Pedagoška akademija Univerziteta u Sarajevu
Službeni jezici u Bosni i Hercegovini
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1943649825662310/

 

mr. sc. Enita Čustović
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
Javni nastup i komunikacijske vještine
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1937738366253456/

 

Hadžem Hajdarević, književnik
Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
Maternji jezik i sloboda
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1934637449896881/

 

dr. sc. Sead Šemsović
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Avdo Međedović i usmena poetska formula
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1934570816570211/

 

dr. sc. Amela Šehović
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Žargon
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1927008020659824/

 

Erma Ramić-Kunić, MA
Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
Srednjovjekovna bosanska Aleksandrida
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1927010490659577/

 

mr. sc. Elma Durmišević-Cernica
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
O riječci ne uz glagole, imenice i pridjeve
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1927009253993034/

 

Erma Ramić-Kunić, MA
Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
Bosanska redakcija staroslavenskog jezika
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1927009760659650/

 

dr. sc. Enisa Gološ
Pedagoški zavod Hercegovačko-neretvanskog kantona
Upotreba i pisanje običnih i složenih skraćenica
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1926886317338661/

 

prof. dr. Ismail Palić
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
O prirodnom i gramatičkom rodu
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1920264934667466/

 

prof. dr. Josip Baotić
Opći/opšti
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1918960874797872/

 

dr. sc. Enisa Gološ
Pedagoški zavod Hercegovačko-neretvanskog kantona
Pravila pisanja glasa j
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1914286685265291/

 

mr. sc. Elma Durmišević-Cernica
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Pisanje velikih i malih slova kod višečlanih vlastitih imenica
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1914199391940687/

 

Azra Hodžić-Čavkić, MA
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Prijevodi Kur'ana na bosanski jezik
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1911623512198275/

 

dr. sc. Halid Bulić
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Komparacija u jeziku
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1909207549106538/

 

dr. sc. Vedad Smailagić
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Maternji i strani jezik
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1903169493043677/

 

Haris Ćatović, MA
Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
Kunovski zapis i njegov kulturnohistorijski značaj
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1900494359977857/

 

prof. dr. Dževad Jahić
Jezičko naslijeđe – proučavanje i jezičko normiranje, II dio
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1894280690599224/

prof. dr. Dževad Jahić
Jezičko naslijeđe – proučavanje i jezičko normiranje, I dio
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1893060837387876/

 

Azra Hodžić-Čavkić, MA
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Vokativ ličnih imena
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1889816964378930/

 

prof. dr. Amira Turbić-Hadžagić
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli
Bosanski jezik u ranom srednjem vijeku
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1886809848012975/

 

dr. sc. Vedad Smailagić
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Jezik i kultura
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1881363745224252/

 

prof. dr. Dževad Jahić
Pristup historičnosti bosanskog jezika, II dio
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1879485192078774/

 

prof. dr. Dževad Jahić
Pristup historičnosti bosanskog jezika, I dio
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1878216732205620/

 

Edita Kevro
Profesor bosanskog jezika i književnosti
Lingvistička koncepcija „Gramatike bosanskoga jezika“ iz 1890.
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1875069062520387/

 

Haris Ćatović, MA
Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
Značaj Ankete o govoru prostoga naroda iz 1897. godine
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1873157199378240/

 

mr. sc. Aida Kršo
Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
Porijeklo značenja frazema
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1867464156614211/

 

dr. sc. Mirela Omerović
Pedagoška akademija Univerziteta u Sarajevu
Osnovna pravila ijekavskog izgovora
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1866198643407429/

 

mr. sc. Zenaida Karavdić
Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
Slavenski genitiv u bosanskom jeziku
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1863249227035704/

 

dr. sc. Edim Šator
Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru
Jezičke odlike natpisa na stećcima
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1859013644125929/

 

Edita Mulaosmanović
Profesor bosanskog jezika i književnosti
Savremeni rječnici bosanskog jezika
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1857075774319716/

 

dr. sc. Adi Maslo
Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru
Metafora u jeziku i mišljenju
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1855941311099829/

 

dr. sc. Edim Šator
Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru
Društveno-politički kontekst nastanka „Gramatike bosanskoga jezika“ iz 1890.
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1851757011518259/

 

dr. sc. Jasmin Hodžić
Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
Dvosmislene rečenične strukture u bosanskom jeziku
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1848795741814386/

 

dr. sc. Indira Šabić
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli
Bosanska srednjovjekovna imena
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1845662765461017/

 

dr. sc. Alen Kalajdžija
Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
Žanrovska pluralnost bosanske alhamijado poezije
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1844614412232519/

 

Sumeja Bičević, MA
Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
Pregled književnojezičkog stvaralaštva na bosanskom jeziku u osmanskom dobu
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1842816752412285/

 

Ivana Tomić, MA
Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
Franjevačka književna tradicija u Bosni i Hercegovini
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1841719962521964/

 

dr .sc. Alen Kalajdžija
Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
Upotreba glasa h u bosanskom jeziku
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1836094109751216/

 

mr. sc. Zenaida Karavdić
Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
Poštapalice i uzrečice u bosanskom jeziku
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1835145053179455/

 

dr. sc. Jasmin Hodžić
Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
Figurativni jezik i gramatika
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1829062127121081/

 

Hadžem Hajdarević, književnik
Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
Jezik i identitet
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1828097763884184/

 

mr. sc. Aida Kršo
Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
Umijeće dobrog govorenja
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1823975934296367/

 

Sumeja Bičević, MA
Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
Povelja Kulina bana
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/1822138127813481/

 

Najava emisija O bosanskom na bosanskom
https://www.facebook.com/tvsa.ba/videos/vl.1386422451410929/1804808242879803/?type=1