Zbornik radova. Naučni skup Slovo o Hamzi Humi

Dijana Hadžizukić, Edim Šator (ur.): Zbornik radova. Naučni skup Slovo o Hamzi Humi. Mostar, 21–22. 4. 2016. godine, edicija Posebna izdanja, knj. 27, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Mostar – Sarajevo, 2017. 282 str.

Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru nastavlja s tradicijom održavanja naučnih skupova o znamenitim bosanskohercegovačkim piscima svake dvije godine, od prošlog puta u saradnji s Institutom za jezik. 2016. godina bila je posvećena Hamzi Humi. Zbornik radova donosi 10 tekstova iz književnosti i 7 iz jezika. Autori su književni teoretičari i lingvisti iz cijele Bosne i Hercegovine, a teme su raznovrsne – od smještaja Hume u bosanskohercegovačku i bošnjačku književnost, preko tematiziranja pojedinih aspekata određenih dijelova Huminog opusa, kao što su smijeh i kikot, priroda i ljudi, usmene predaje, figure tijela, do avangardizma, mistike te kontrasta, u radovima iz književnosti. S jezičkog aspekta analiziran je jezik Hamze Hume na sva tri nivoa, zatim dijalektizmi, orijentalizmi i ekspresivi, sintaksička homonimija, autorski frazemi te epiteti. Zbornik je vrijedan doprinos rasvjetljavanju jezika i stila još jednog bosanskog pisca.

Cijena 25,00 BAM

Podijelite