Književni jezik 31

Književni jezik 31

DOI 10.33669/KJ2020-31

Izdavač / Publisher: Institut za jezik, Univerzitet u Sarajevu

Za izdavača / For Publisher: Alen Kalajdžija

Glavni urednik / Editor-in-Chief: Kozma Ahačič

Odgovorni urednik / Executive editor: Alen Kalajdžija

Domaća redakcija / Redaction from BIH
prof. dr. Hasnija Muratagić-Tuna, Sarajevo, BiH
prof. dr. Hanka Vajzović, Sarajevo, BiH
prof. dr. Naila Valjevac, Sarajevo, BiH
prof. dr. Mirjana Popović, Mostar, BiH
prof. dr. Marica Petrović, Tuzla, BiH
prof. dr. Ismail Palić, Sarajevo, BiH
doc. dr. Edim Šator, Mostar, BiH

Međunarodna redakcija / International redaction
prof. dr. Roberto Dapit, Udine, Italija
prof. dr. Marc L. Greenberg, Kanzas, SAD
prof. dr. Andrea Trovesi, Rim, Italija
dr. sc. Maxim Makartsev, Moskva, Rusija
dr. sc. Mihail Oslon, Moskva, Rusija
dr. sc. Mladen Uhlik, Ljubljana, Slovenija
dr. sc. Philipp Wasserscheidt, Berlin, Njemačka

Sekretar Redakcije / Editorial Secretary: mr. sc. Aida Kršo, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tehnički urednik / Technical Editor: mr. sc. Zenaida Karavdić, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Lektura i korektura / Proofreading: Zenaida Karavdić

Dizajn i DTP: Agencija PERFECTA Sarajevo, Adis Duhović

Korice / Cover: Alen Ajanović

Sadržaj / Content

 

Marc L. Greenberg
Melioration in South Slavic. The case of Slavic *gyzd
9–23

Tarik Ćušić
O pisaru Erlangenskog rukopisa
25–47

Marek Stachowski
Slavic languages in contact, 8: Turkish –ı– > Serbian, Croatian –r
49–55

Philipp Wasserscheidt
Explaining Code-Switching. Matrix Language Models vs. Bilingual Construction Grammar
57–87

Munir Drkić, Ahmed Zildžić
Tekst iznad kulture: historijat književnog prevođenja s perzijskog na bosanski jezik
89–114

Blaženka Martinović
Croatian accentual norm at the beginning of the 21st century (from theory to practice and back)
115–149

Indira Šabić
Pejorativna prezimena u Bosni i Hercegovini – Tikvina, Prdavac i Guzina u skupini sebi sličnih
151–169

Azra Hodžić-Čavkić
Frazeologija Alise u zemlji čuda
171–195

Sead Nazibegović, Admir Muratović, Meliha Malikić
Primjena i razvoj metodike za nastavu maternjeg jezika i književnosti u Bosni i Hercegovini u doba Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca / Kraljevine Jugoslavije
197–212

Mirela Omerović
Međusobni utjecaji gramatike, semantike i pragmatike (Ismail Palić, Gramatika, semantika i pragmatika rečenice, Institut za jezik, Sarajevo, 2019)
213–225

Novica Vujović
Dijalektologija crnogorskoga jezika objavljena kod Lexington Booksa
227–233

Indira Šabić
Novica Vujović: Onomastika Barjamovice, Velestova i Markovine, Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, 2020, 198 str.
235–239

 

Podijelite