Najnovija knjiga Instituta: Jezik Alije Nametka, autorice dr. Amine Pehlić

26-10-17 admin 0 comment

Danas je iz štampe izašla najnovija knjiga Instituta za jezik. Riječ je o doktorskoj disertaciji dr. sc. Amine Pehlić, Jezik Alije Nametka. U knjizi je dakle opisan jezik Alije Nametka na svim gramatičkim nivoima, pri čemu je naročita pažnja posvećena sociolingvističkom utjecaju na oblikovanje njegovog idiolekta, što je povezano s današnjom standardnojezičkom situacijom u Bosni i Hercegovini. U tom smislu, knjiga predstavlja dio makroprojekta Instituta za jezik, započetog još prošlog stoljeća, pod nazivom Jezik i stil bosanskohercegovačkih pisaca 20. stoljeća i vrijedan mu je doprinos. Nadamo se da će ova monografija doprinijeti stjecanju objektivnijeg suda o cjelokupnom djelu Alije Nametka.

Podijelite