Nastavljamo sa radnim sastancima, 30. 8. 2021.

31-08-21 Zenaida 0 comment

 

U Institutu za jezik održana su dva radna sastanka, jedan u prostorijama Instituta, a drugi online. Prvi sastanak bio je sa prof. em. dr. Josipom Baotićem. Razgovarali smo o planovima za skoru buduću saradnju, a u vezi sa pripremama za obilježavanje pedeset godina Instituta (1972‒2022).

Drugi sastanak bio je online, sa mladim kolegom koji se zove Ajuš Sureš (Ayush Suresh). Obratio nam se sa željom da uspostavi saradnju sa Institutom, a u vezi sa korpusnom obradom bosanske arebičke literature. Naš ranije planirani projekat na tu temu uklapa se u ideje koje je predstavio kolega Sureš i radujemo se otvaranju novih ideja i mogućnosti.

 

Podijelite