Posjeta direktora Institutu za slovenski jezik, Ljubljana, 5. 10. 2018. godine

13-11-18 Zenaida 0 comment

Direktor Instituta za jezik UNSA dr. Alen Kalajdžija posjetio je Institut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Razgovarao je s direktorom dr. Kozmom Ahačičem o planovima buduće saradnje između ove dvije srodne naučne ustanove.

Podijelite