Prijem kod rektora Univerziteta u Sarajevu, 6. 3. 2018.

06-03-18 admin 0 comment

U utorak, 6. marta 2018. godine, održan je sastanak delegacija s Instituta za makedonski jezik “Krste Misirkov”, Fakulteta za crnogorski jezik i književnost te Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu s rektorom Sarajevskog univerziteta prof. dr. Rifatom Škrijeljom. Sastanku je prisustvovao i Nj. E. ambasador Republike Makedonije u Bosni i Hercegovini gospodin Aleksandar Krstevski. Razgovaralo se o mogućnostima saradnje u vidu uspostavljanja lektorata makedonskog i crnogorskog jezika u Bosni i Hercegovini, kao i bosanskog jezika u Makedoniji i Crnoj Gori. Nakon što je utvrđena spremnost na saradnju i podrška institucija predstavnika, prešlo se na konkretnije prijedloge vezane za realizaciju ovih ideja koje će, nadamo se, zaživjeti u najskorijoj budućnosti.

Podijelite