Seminar povodom Međunarodnog dana pismenosti, Mostar, 10. 9. 2018.

10-09-18 admin 0 comment

Grupa od 30 nastavnika prisustvovala je jednodnevnom seminaru povodom Međunarodnog dana pismenosti, u organizaciji Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, Pedagoškog zavoda Mostar i Kulturnog centra „Kralj Fahd“. Prisutnima se na početku obratila dr. Enisa Gološ, v. d. direktora PZ Mostar, a zatim su saradnici Instituta održali prigodna tematska izlaganja. Dr. Alen Kalajdžija je govorio na temu: Kontinuitet i raznovrsnost pismenosti na bosanskom jeziku, a dr. Jasmin Hodžić na temu: Jezička tolerancija i pravopisni principi u bosanskom jeziku. Mr. Zenaida Karavdić govorila je na temu: Pravilno i nepravilno u bosanskome jeziku.

Zahvaljujemo se domaćinima na organizaciji i prijemu i nadamo se da će informacije iznesene na seminaru koristiti nastavnicima u njihovom budućem radu.

Podijelite