Seminar za nastavnike bosanskog jezika u Makedoniji

14-11-17 admin 0 comment

Saradnici Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu učestvovali su u programu Seminara stručnog usavršavanja za nastavnike koji predaju predmete Bosanski jezik ili Bosanski jezik i kultura u Republici Makedoniji, ili pak rade u nastavnom procesu na bosanskom jeziku. Seminar je održan 14. novembra tekuće godine. U sastavnom dijelu programa ovog seminara, dr. Alen Kalajdžija je tamošnjim nastavnicima govorio na temu: „Historija bosanskog jezika u nastavi Bosanskog jezika i književnosti“, mr. Aida Kršo na temu: „Odlike pravopisne norme u savremenom bosanskom jeziku“, a Hadžem Hajdarević na temu: „Uloga književnosti u nastavi i učenju bosanskog jezika“. Na ovom seminaru se raspravljalo o budućem statusu bosanskog jezika u makedonskom školstvu.

Podijelite