Književni jezik 2015 (26/1-2)

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik

Za izdavača: Alen Kalajdžija

Urednik: Alen Kalajdžija

Redakcija: Hasnija Muratagić-Tuna, Mirjana Popović, Naila Valjevac, Hanka Vajzović, Alisa Mahmutović

Sekretar: Aida Kršo

UDK 811.163.43* ISSN 0350-3496

 

1. Tarik ĆušićEPSKA FORMULA KAO INSTRUMENT ČUVANJA ORIJENTALIZAMA U BOSANSKOME JEZIKU. str. 7
 
2. Edna KlimentićDIJALEKATSKE OSOBINE I DIJALEKATSKA BAZA NARODNIH PJESAMA IZ ZBIRKE SALIHA MEŠIĆA str. 27
 
3. Vedad MulavdićJEDNO POREĐENJE PREVODA HILJADU I JEDNE NOĆI NA BOSANSKI JEZIK str. 49
 
4. Enisa GološSLIKOVITOST U PRIPOVIJECI SEVDALIJINA LJUBAV HAMZE HUME str. 73
 
5. Edim ŠatorNEKI OBLICI PONAVLJANJA U POEMI STOJANKA MAJKA KNEŽOPOLJKA SKENDERA KULENOVIĆA str. 95
 
6. Aida KršoVAŽNOST ADMINISTRATIVNOG STILA U ŠIRENJU JEZIČKE KULTURE str. 109
 
KNJIŽEVNI JEZIK 26/1-2
 
 7. Novica VujovićO JEDNOME PRIKAZU REČNIKA NJEGOŠEVA JEZIKA str. 119
 
 8. Zenaida KaravdićPRAVOPIS U ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA str. 127
 
 9. Indira ŠabićNAZIVI TUNELA U BOSNI I HERCEGOVINI – KREMATONIMSKI PRINCIPI UPOTREBE, ZNAČENJA 
I TVORBE str. 145
 
10. Elvira Ćemalović-DilberovićDISKURS ISLAMOFOBIJE – REALIJA MEDIJSKOGA DISKURSA? str. 165
 
11. Munir DrkićLINGVISTIČKA ISTRAŽIVANJA VIŠEJEZIČNOSTI str.173
 
11. Haris ĆatovićKOGNITIVNOM LINGVISTIKOM KROZ LJETOPIS MULA MUSTAFE BAŠESKIJE str. 191
 
UPUTA AUTORIMA str. 203
 
PODACI O AUTORIMA str. 205

Podjelite