Književni jezik 2015 (26/1-2)

Izdavač /Publisher/

Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik

 

Za izdavača /For Publisher/

Alen Kalajdžija

 

Redakcija /Editorial Board/

Hasnija Muratagić-Tuna

Mirjana Popović

Naila Valjevac

Hanka Vajzović

Alisa Mahmutović

 

Urednik /Editor-in-Chief/

Alen Kalajdžija

 

Sekretar /Secretary/

Aida Kršo

 

Korektura /Proofreading/

Sumeja Bičević

 

Dizajn&DTP /Design&DTP/

  1. PERFECTA, Sarajevo / Adis Duhović

 

Korice /Cover/

Alen Ajanović

 

Štampa /Print/

Planjax Komerc d.o.o.

 

Godina izdanja /Year/

  1. godina

 

UDK 811.163.43* ISSN 0350-3496

 

Sadržaj / Content

 

 

1. Tarik Ćušić:Epska formula kao instrument čuvanja orijentalizama u bosanskome jeziku

Epic formula as an instrument that preserves orientalisms in Bosnian language

7–25.

2. Edna Klimentić:Dijalekatske osobine i dijalekatska baza narodnih pjesama iz zbirke Saliha Mešića

Dialectal features and dialectal base in the folk songs from the Salih Mesic collection

27–48.

3. Vedad Mulavdić:Jedno poređenje prevoda Hiljadu i jedne noći na bosanski jezik

One comparison of the One thousand and one nights translations into Bosnian language

49–71.

4. Enisa Gološ:Slikovitost u pripovijeci Sevdalijina ljubav Hamze Hume

Imagery in the short story Sevdalijina ljubav by Hamza Humo

73–93.

5. Edim Šator:Neki oblici ponavljanja u poemi Stojanka majka Knežopoljka Skendera Kulenovića

Some forms of repetition in Skender Kulenovic’s poem Stojanka majka Knežopoljka

95–107.

6. Aida Kršo:Važnost administrativnog stila u širenju jezičke kulture

Administrative style avoidable in spreading the culture of language

109–118.

 7. Novica Vujović:O jednome prikazu Rečnika Njegoševa jezika

About the one review of Rečnik Njegoševa jezika (the Dictionary of Njegoš’s language)

119–124.

 8. Zenaida Karavdić:Pravopis u elektroničkim medijima

The ortography in electronic media

127–144.

10. Elvira Ćemalović-Dilberović:Diskurs islamofobije – realija medijskoga diskursa?

Discourse of islamophobia – realities of media discourse?

165–172.

11. Munir Drkić:Lingvistička istraživanja višejezičnosti

Linguistic explorations of multilingualism

173–190.

PRIKAZ

REVIEW

11. Haris Ćatović:Kognitivnom lingvistikom kroz Ljetopis Mula Mustafe Bašeskije

Kerima Filan, Sarajevo u Bašeskijino doba, “Connectum”, Sarajevo, 2014.

191–201.

UPUTA AUTORIMAINSTRUCTIONS TO AUTHORS

203–204.

PODACI O AUTORIMAINFORMATION ABOUT AUTHORS

205–206.

Podijelite