Književni jezik 2016 27/1-2

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik

Za izdavača: Alen Kalajdžija

Urednik: Alen Kalajdžija

 

1. Erma Ramić-Kunić: LEKSIČKE RAZLIKE IZMEĐU ČAJNIČKOG I VRUTOČKOG EVANĐELJA U EVANĐELJU PO MATEJU, str. 7–31.

2. Alen Kalajdžija: POČECI SLUŽBENE UPOTREBE BOSANSKOG JEZIKA, str. 33–55.

3. Edita Kevro: NAUČNI STAVOVI I NJIHOVA INTERPRETACIJA O GRAMATICI BOSANSKOG JEZIKA IZ 1890. U ODNOSU NA (DOSADA POZNATU) ARHIVSKU GRAĐU, str. 57–92.

4. Sedina Brkić-Međedović: OSOBENOSTI KNJIŽEVNOJEZIČKOG IZRAZA I INTERKULTURNA PODUDARANJA U ZBIRCI PJESME I NAPJEVI IZ BOSNE I HERCEGOVINE, str. 93–104.

5. Vedad Mulavdić: PRAVOPIS PRVOG IZDANJA ROMANA ZELENO BUSENJE EDHEMA MULABDIĆA, str. 105–128.

6. Indira Šabić: LITERARNA IMENA DRAMSKIH TEKSTOVA U BOSNI I HERCEGOVINI, str. 129–151.

7. Mirela Bašić: FITONIMI U TOPONIMIJI ZENIČKE KOTLINE, str. 153–165.

8. Azra Hodžić-Čavkić: TAUTOLOŠKE FRAZEOSHEME U BOSANSKOME JEZIKU. OPIS STANDARDNOJEZIČKIH I DIJALEKATSKIH FRAZEOSHEMA NA KORPUSU SANDŽAČKOGA FRAZEOLOŠKOG RJEČNIKA ABDULAHA MUŠOVIĆA, str. 167–188.

9. Jasmin Hodžić: O NEKIM NAČELIMA SINTAKSIČKE ANALIZE KNJIŽEVNOUMJETNIČKOG TEKSTA, str. 189–203.

10. Muljaim Kaćka: KONTRASTIVNA ANALIZA SINTAKSE SLOŽENIH GLAGOLSKIH OBLIKA GORANSKOGA GOVORA U ODNOSU NA BOSANSKI JEZIK, str. 205–219.

11. Sumeja Bičević: BIBLIOGRAFIJA IZVORA I RADOVA O SREDNJOVJEKOVNIM BOSANSKIM ĆIRILIČKIM ADMINISTRATIVNO-PRAVNIM DOKUMENTIMA, str. 221–265.

12. Erma Ramić-Kunić: TEME IZ LINGVISTIČKE BOSNISTIKE HALIDA BULIĆA, str. 267–275.

UPUTA AUTORIMA, str. 277–278.

PODACI O AUTORIMA, str. 279–280.

 

Podjelite