PRAVOPISNI PRIRUČNIK BOSANSKOG/HRVATSKOG/SRPSKOG JEZIKA SA OSNOVAMA GRAMATIKE

Hadžem Hajdarević, mr. Aida Kršo: Pravopisni priručnik bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika sa osnovama gramatike, edicija Priručnici, knjiga 8, Urednik: Ibrahim Čedić, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Izdavačka kuća “BH Most”, Sarajevo, 2013, 432 str.

Pravopisni priručnik bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika sa osnovama gramatike u svojoj je autorskoj izradi i neposrednoj jezičkopedagoškoj namjeni koncipiran moderno, sistematično, pojednostavljeno koliko je to bilo moguće i jezičkometodički krajnje profilirano u gramatičkim i drugim definicijama, s velikim brojem tabela, primjera iz literature, ilustracija, gdje je naglašena težnja da se maternjem jeziku i svim njegovim ortografsko-ortoepskim aspektima prilazi s radošću, otvorenošću, receptivnom radoznalošću, zainteresiranošću, bez ikakvih opterećenja.

Udžbenik je podijeljen u više tematskih cjelina (Uvodne napomene; Pravopis – ortografija; Riječi i njihovi oblici – morfologija; Sintaksa; Jezik u upotrebi; Mali pravopisni rječnik od A do Ž i Mali pravopisni rječnik od A do Š – ćirilica), koje su metodički čvrsto povezane i stručnopedagoški sinhronizirane. Ovaj pravopisni priručnik nije koncipiran kao većina ovdašnjih pravopisa maternjeg jezika, zamišljen je da bude otvoren i praktičan u usvajanju prijeko potrebnih formalnojezičkih saznanja i u poboljšanju pismenosti na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Jezičkoj problematici, u odnosu na srpski, hrvatski ili bosanski jezički standard, prišlo se prvenstveno iz međusobno povezujućih, a ne iz političkoraslojavajućih aspekata. Time se ovaj udžbenik izdiže iznad prosječno koncipiranih nastavnih priručnika ovoga tipa.

Posebna namjena ovoga udžbenika jest da bude u neposrednoj i interaktivnoj funkciji očuvanja bosanskoga jezičkog naslijeđa i identiteta u bosanskohercegovačkom iseljeništvu, prvenstveno u učeničkoj populaciji porijeklom iz Bosne i Hercegovine.

Cijena 100,00 BAM

Podijelite