ŽAMOR VEČERNJAKA U KOŠĆELAMA: LINGVOSTILISTIKOM KROZ GROZDANIN KIKOT

Bernisa Puriš: Žamor večernjaka u košćelama: Lingvostilistikom kroz Grozdanin kikot, edicija Posebna izdanja, knj. 23, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2015, 220 str.     

Hamza Humo se ubraja među najznačajnije bosanskohercegovačke pisce XX vijeka već samim romanom Grozdanin kikot, ali se do danas nije bila pojavila sistematska lingvistička i lingvostilistička obrada Humina djela. Stoga se autorica u ovoj knjizi potrudila pokazati koji su to ključni elementi jezičkoga sloja Grozdanina kikota koji angažiraju njegova recipijenta da ovo djelo opazi kao estetski (poetski) organiziranu strukturu, a stil Hamze Hume ostvaren u njemu – kao osebujan, jedinstven i neponovljiv.

Ova interpretacija elemenata stila književnoumjetničkoga teksta Grozdanina kikota temelji se na analizi jezičkih jedinica pojačane izražajnosti, tj. na analizi stilema, koje se posmatraju na svim jezičkim nivoima zaključno s tekstualnim. U ispitivanju stilema u ovome radu razmatra se njihova stilematičnost, tj. njihova strukturna oneobičajenost, te njihova stilogenost, kao funkcionalna, odnosno kontekstualna vrijednost.

Istraživanje je pokazalo da stilemi na svim jezičkim nivoima, svaki sa svoje strane, ali i u stalnom uzajamnom sinhronitetu, dodiru i izmjeni, u novim i neočekivanim kombinacijama dokazuju da Grozdanin kikot, kao svako živo umjetničko djelo, ostaje beskonačno u svojim jezičkim granicama. Djelujući kao informacijski pojačivači, odnosno kao prijenosnici viška informacije ili stilističke obavijesti, lingvostilemi i lingvostilistički postupci u poetskoj strukturi Grozdanina kikota omogućuju da smisao djela osvoji ono što je rečeno u samome tekstu, a njegovu recipijentu da intenzivno doživi ljepotu, osebujnost i jedinstvenost poetskog izraza Hamze Hume ostvarenog u lirskome romanu Grozdanin kikot.

Cijena 25,00 BAM

Podijelite