Zbornik radova. Drugi simpozij o bosanskom jeziku

Zbornik radova. Drugi simpozij o bosanskom jeziku. Istraživanje, normiranje i učenje bosanskoga jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive. Sarajevo, 12–13. mart. 2015, urednik: Alen Kalajdžija, edicija Posebna izdanja, knjiga 24, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2016, 662 str.

Sedamnaest godina nakon historijskog Prvog simpozija o bosanskom jeziku, održanog u Bihaću 1998. godine, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu održao je Drugi simpozij o bosanskom jeziku. Cilj ovog simpozija, kako i sam naslov kaže, bio je utvrđivanje realiziranih zadataka iz zaključaka s Prvog simpozija te planiranje nastavka rada na istraživanju, normiranju i učenju bosanskoga jezika. U ukupno 26 tekstova u čijoj izradi je učestvovao 31, uglavnom mlađi, ali već afirmirani autor, uz podršku nekolicine iskusnih dugogodišnjih profesora, prikazana su dosadašnja, mahom recentnija, istraživanja o bosanskom jeziku s aspekta historije jezika, dijalektologije, standardologije, fonetike, morfologije, sintakse, leksikologije, stilistike, kao i pragmalingvistike, korpusne lingvistike, sociolingvistike te metodike kako bosanskog jezika kao maternjeg, tako i kao stranog jezika. Tekstovi su pokazali kako su zadaci s prvog simpozija uglavnom ispunjeni, ali i otvorili nova pitanja, probleme i perspektive razvoja bosanskog jezika koji su dati u novim zaključcima s Drugog simpozija o bosanskom jeziku. S obzirom na cjelovitost zamisli ovog simpozija, s pravom se može reći da ovaj zbornik radova, na tragu onog iz 1998. godine, ima historijski značaj za bosanski jezik.

Cijena 50,00 BAM

Podijelite