IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE

01-11-23 Institut za Jezik 0 comment

Na osnovu člana 124. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22), direktor Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu objavljuje

 

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE – NAUČNI SARADNIK ZA OBLAST LINGVISTIKA – BOSANSKI, HRVATSKI I/ILI SRPSKI JEZIK

 

Na osnovu provedene konkursne procedure te priložene dokumentacije jednog prijavljenog kandidata, u skladu sa članom 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/16) i konkursom objavljenim na web stranicama Univerziteta u Sarajevu i Instituta za jezik te dnevnom listu „Dnevni avaz“ dana 02. 10. 2023. godine, Komisija za izbor u zvanje naučnog saradnika je zaključila da kandidat ispunjava sve Zakonom i javnim konkursom propisane uvjete za izbor u naučno zvanje naučni saradnik za oblast Lingvistika – bosanski, hrvatski i/ili srpski jezik.

 

  1. 11. 2023. godine

Podijelite