Javna tribina povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika, Potočari (Srebrenica), 21. 2. 2022.

22-02-22 Institut za Jezik 0 comment

Razdragani učenici osnovnih škola iz Srebrenice i Potočara, njihove nastavnice i učiteljice te, nadasve, Majke Srebrenice, danas su sa saradnicima Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, a u domaćinstvu Međunarodnog foruma solidarnosti – EMMAUS (Potočari) prisustvovali javnoj tribini povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika.

Ukazano je na posebnu važnost brige za društveni aspekt uređenja jezičkih pitanja i statusa maternjeg jezika u školstvu, medijima i široj društvenoj administraciji, a naročito su istaknuti principi slobode i tolerancije, nediskriminacije i prirodnog prava na tradiciju.

Osim što je učenicima predstavljeno i bogatstvo bosanske višepismenosti, ukazana je i potreba detaljnijeg pristupa pojedinim pitanjima kulturne baštine i jezičke tradicije, naročito u kotekstu zastupljenosti u nastavnim planovima i programima, ali i potrebe za dodatnim obrazovanjem i učenjem o samima sebi.

Posebno je izražena i želja da se na širem planu konačno posveti detaljnija pažnja borbi protiv diskriminacije u obrazovanju na osnovu jezika i da se statusnim pitanjima maternjeg jezika u našem društvu posveti konkretnija pažnja svih relevantnih faktora uže i šire društvene zajednice, a na zadovoljstvo svih naših građana.

 

Podijelite