Komemoracija za prof. dr. Ibrahima Čedića, 13. 6. 2019

14-06-19 Zenaida 0 comment

Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, u saradnji s Pedagoškim fakultetom i Bošnjačkom zajednicom kulture “Preporod” u prostorijama Pedagoškog fakulteta organizirao je komemoraciju za prof. dr. Ibrahima Čedića, 13. 6. 2019. godine. O prof. Čediću ispred Pedagoškog fakulteta govorio je sadašnji dekan prof. dr. Fatih Destović i bivši dekan i saradnik prof. Čedića prof. dr. Uzeir Bavčić. Ispred Instituta obratio se direktor dr. sc. Alen Kalajdžija, a u ime Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” govorio je predsjednik prof. dr. Sanjin Kodrić. Ožalošćenima i ovim putem upućujemo iskreno saučešće.

Podijelite