Mišljenje u vezi s odgojno-obrazovnim područjima nastave i nastavnim predmetima grupisanim u područja (u vezi s novim Nastavnim planom i programom zasnovanim na ishodima učenja u Kantonu Sarajevo) – saopćenje za medije

24-08-23 Zenaida 0 comment

Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu upućen je na školstvo i saradnju s odgojno-obrazovnim ustanovama, već od samog svog osnivanja, pa sve do danas, i s tim u vezi želi u obimu svojih kapaciteta preuzeti određeni stepen obaveze i odgovornosti prema važnim i ključnim pitanjima nastave maternjeg jezika u osnovnim i srednjim školama, za šta ima i konkretne projekte.

U pogledu reformskih procesa u nastavi, u vezi s analizom odgojno-obrazovnih područja nastave i njihovog odnosa spram nastavnih predmeta grupisanih u područja, uočava se niz nerazjašnjenih pitanja i nedoumica koje valja razriješiti – s tim da Institut snažno podržava puni integritet nastave maternjeg jezika, bez obzira na korelacijsku povezanost s dugim srodnim područjima nastavnog procesa.

Također, bez obzira na to što mu to nije primarna orijentacija, Institut izražava svoju opredijeljenost za saradnju s nadležnim ustanovama i institucijama kojima će stajati na raspolaganju za iznalaženje najboljih rješenja u neminovnim reformskim procesima u organizaciji, upravljanju i regulaciji odgoja i obrazovanja.

Institut za jezik najavljuje tematsku konferenciju za medije na Svjetski dan pismenosti (8. septembra), gdje će se diskutovati o inovacijama u obrazovnom procesu i sadržajima nastave maternjeg jezika u osnovnim i srednjim školama.

 

D I R E K T O R

Dr. sc. Jasmin Hodžić

Podijelite