Nagrada za naučnoistraživački rad u oblasti humanitarnih disciplina od nacionalnog značaja (jezik, književnost i povijest) za 2020. godinu

24-03-22 Institut za Jezik 0 comment

Knjiga “Bosanski akcentativni priručnik” (Institut za jezik, 2020, izdanje Prirucnici, knjiga XIII) autora Jasmina Hodžića, Aida Kršo i Harisa Ćatovića nagrađena je kao rezultat naučnoistraživačkog rada u oblasti humanitarnih disciplina od nacionalnog značaja (jezik, književnost i povijest) za 2020. godinu. Nagradu dodjeljuje Vijeće za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu, u skladu sa Pravilnikom o dodjeli nagrada, odlukama Senata i Uprave odbora Univerziteta u Sarajevu, skupa s drugim nagradama za rezultate naučnog/umjetničkog rada.

Podijelite