Nova knjiga u izdanju Instituta: Bosanski akcenatski priručnik

18-12-20 Zenaida 0 comment

Jasmin Hodžić, Aida Kršo, Haris Ćatović, Bosanski akcenatski priručnik, edicija Priručnici XIII, Sarajevo: Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, 2020.

 

Knjiga Bosanski akcenatski priručnik sastoji se od pet dijelova: tri teorijska i dva praktična poglavlja. Prvi dio govori o stjecanju kompetencija u akcentuaciji po zadanim ishodima učenja i teorijski razrađuje inovativne metode kao odgovor na pitanje kako učiti i naučiti akcente. U drugom dijelu knjige predstavljena su osnovna pravila akcentuacije u savremenom jeziku, gdje se dodatno daju obrazloženja o značaju pravilnog govora, uz detaljna pojašnjenja značaja kulture govora i govorništva u cjelini. Treći dio knjige daje osnovne odlike mogućeg prirodnog odstupanja od standardne akcentuacije, kroz predstavljanje pojedinačnih tipičnih akcenatskih osobina koje u jeziku nisu standardne i mogu se čuti u pojedinim dijalektima bosanskog jezika.

Posljednja dva poglavlja su praktične naravi i sastoje se od čitanke i rječnika. Rječnik i čitanka su dati s ciljem uvježbavanja čitanja i izgovora akcenata na praktičnim, označenim i ozvučenim primjerima. Rječnički dio priloga sastoji se od preko hiljadu primjera ovjerenih akcenatskih varijacija u izgovoru, kao uzorak nekih općeupotrebnih riječi. Akcenatska čitanka donosi građu od stotinu akcentiranih i ozvučenih književnih tekstova. Tekstovi u čitanci vezani su za svakodnevni bosanski život i tradiciju.

Podijelite