Obilježavanje Evropskog dana jezika, 26. 9. 2019.

26-09-19 Zenaida 0 comment

Na inicijativu Vijeća Evrope Evropski dan jezika obilježava se u saradnji s Evropskom komisijom 26. septembra svake godine još od 2001. Širom Evrope, 800 miliona Evropljana zastupljenih u 47 država članica Vijeća Evrope potaknuti su da uče što više jezika, u bilo kojoj dobi, u školi i izvan nje. Budući da je jezička raznolikost alat za postizanje većeg međukulturnog razumijevanja i ključni element bogate kulturne baštine našeg kontinenta, Vijeće Evrope promoviše višejezičnost u cijeloj Evropi.

Bosanski jezik se kroz svoju historiju očitovao na pet različitih pisama: glagoljici, bosančici, arebici, ćirilici i latinici. Malo je jezičkih zajednica koje su u toku svoga hiljadugodišnjeg kontinuiteta pismenosti promijenile nekoliko pisama ili ih evoluirale, kao što je to slučaj s bosanskom pisanom tradicijom. To je s jedne strane odraz izrazite multikulturalnosti i otvorenosti u primanju različitih utjecaja, ali je istovremeno i primjer dubokih društvenih i političkih mijena kroz koje je bosanska govorna zajednica prolazila.

Da bi skrenuo pažnju na ovu činjenicu, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, u saradnji s Gradom Sarajevom, zasnovao je projekt Bosanska pisma kroz (kulturnu) historiju, koji je promoviran 6. aprila ove godine, na Dan Grada Sarajeva. Za potrebe projekta, napisano je „Sarajevo“ na svih pet pisama koja su ukratko obrazložena, kao materijal koji se može iskoristiti za više namjena.

Tako je povodom Evropskog dana jezika, a imajući na umu i Međunarodni dan pismenosti, koji se obilježava 8. septembra, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu pripremio 120 plakata sa spomenutim pripremljenim materijalom i dostavio ih Prosvjetno-pedagoškom zavodu Kantona Sarajevo, koji će ih dalje distribuirati u osnovne i srednje škole na području Kantona. Promoviranjem navedenih pet bosanskih pisama nudi se informacija koja podstiče zainteresiranost za poseban period kulturne historije Bosne i Hercegovine, stvarajući mogućnosti učenicima da kroz nastavu i vannastavne aktivnosti iskazuju svoju kreativnost, proširujući stečeno znanje kroz različite medije i na različite načine.

Podijelite