Posjeta članova Odbora za obrazovanje pri Bošnjačkom nacionalnom vijeću iz Novog Pazara, 15. 2. 2019.

19-02-19 Zenaida 0 comment

Članovi Odbora za obrazovanje pri Bošnjačkom nacionalnom vijeću iz Novog Pazara: Adela Melajac, prof. razredne nastave, Sanela Međedović, prof. razredne nastave, i Dino Lotinac, prof. bosanskog jezika, 15. 2. 2019. godine bili su u neformalnoj posjeti Institutu za jezik. Na sastanku s direktorom dr. sc. Alenom Kalajdžijom i članovima Vijeća Instituta dr. sc. Jasminom Hodžićem, mr. sc. Aidom Kršo i mr. sc. Zenaidom Karavdić, razgovarali su o mogućoj saradnji u vidu podrške uređivanju udžbenika na bosanskom jeziku te seminara za nastavnike bosanskog jezika. Razmijenjeni su kontakti i dogovoreni prvi koraci za saradnju u budućnosti.

Podijelite