POSLJEDNJI POZDRAV poštovanom prof. dr. Ibrahimu Čediću (1948–2019)

12-06-19 Zenaida 0 comment

Sa žaljenjem smo primili vijest o smrti cijenjenog prof. dr. Ibrahima Čedića. Zaposlenici Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu kao i akademska zajednica cijeni profesorovo naučno i ljudsko zalaganje da bi Institut za jezik prebrodio teške ratne i poratne dane. Njegova borba za opstanak Instituta, zajedno s malim brojem saradnika, urodila je plodom.

Prof. Čedić je prošao sva naučna zvanja, od asistenta do naučnog savjetnika, bio je saradnik i voditelj projekata Instituta, a završio je svoj radni vijek kao direktor Instituta. Među lingvistima regiona bio je prepoznatljiv po blagosti i podsticanju saradnje. Dao je svoj doprinos i u normiranju bosanskog jezika rukovodeći i radeći na leksikografskim, naučnim i stručnim projektima, organiziranju prvog simpozija o bosanskom jeziku, kao i angažmanom u nastavi na Univerzitetu u Sarajevu.

Pozivamo kolege i prijatelje prof. dr. Ibrahima Čedića da prisustvuju komemoraciji koja će se održati 13. juna 2019. u 12.00 u prostorijama Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Skenderija 72. Organizatori komemorativnog skupa su Institut za jezik i Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu i BZK „Preporod“.

 

Kolege i saradnici Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu

Podijelite