Spisak naslova objavljenih radova u 2022. godini

05-01-23 Institut za Jezik 0 comment

Saradnici Instituta za jezik UNSA u protekloj godini objavili su 30 pojedinačnih radova iz različitih tematskih oblasti (historija jezika, onomastika, frazelologija, sintaksa, morfologija, stilistika, akcentologija, sociolingvistika, pravopis, jezik usmene književnosti, itd.).

U nastavku je spisak tema i autora:

 1. Ramić-Kunić, Erma:

„Četveroevanđelje iz Hvalovoga zbornika u svjetlu nekih tekstovno-leksičkih osobenosti“

 1. Ramić-Kunić, Erma:

„Nad leksikom Evanđelja iz Dovolje: doprinos proučavanju tekstovno-leksičkoj razini rukopisa“

 1. Ramić-Kunić, Erma:

„Tekstovno-leksički sastav bosanskih evanđelja“

 1. Kardaš, Mehmed i Ramić-Kunić, Erma:

„Grigorovič-Giljferdingovi odlomci evanđelja – grafijsko jezička i tekstološka analiza“

 1. Ramić-Kunić, Erma i Kardaš Mehmed:

„Leksik Evanđelja po Ivanu u bosanskim evanđeljima i hrvatskoglagoljskim misalima“

 1. Ramić-Kunić, Erma:

„Poljičke isprave II (iz Zbirke Aleksandra Poljanića) (Priredio, transkribirao i transliterirao Mehmed Kardaš)“ (Prikaz)

 1. Kalajdžija, Alen i Musić, Elvir:

„Prilog novom terminološkom definiranju bosanske arebičke pismenosti“

 1. Kalajdžija, Alen:

„Bosnevijski (alhamijado) bjelopoljski autor Mehmed Ćatib Akova (bjelopoljac)“

 1. Kalajdžija, Alen:

„Rukopisna verzija bosnevijskih pjesama Muhameda Ruždija u medžmui (R 31) Muzeja Hercegovine u Mostaru (sa posebnim osvrtom na pjesmu  Oglan nasihati)“

 1. Resić, Elmira:

„Glagolske sintagme u bosanskom jeziku i sintaksički proces elipse: sličnosti i razlike između bosanskog i engleskog jezika“

 1. Karavdić, Zenaida:

„Silazni akcent izvan početnog sloga u bosanskom jeziku – utjecaj sufiksa“

 1. Karavdić, Zenaida:

„Lingvistika u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine“

 1. Karavdić, Zenaida:

„Historijski razvoj onomastike u Bosni i Hercegovini“

 1. Ibrišimović, Nihada:

„Toponimi motivirani rudarskom djelatnošću na prostoru starobosanskoga Dubrovnika“

 1. Ibrišimović, Nihada:

„Toponimija sela Podgora u Brezi“

 1. Ibrišimović, Nihada:

„Onomastička analiza Karabega

 1. Ćušić, Tarik:

„Erlangenski rukopis – izvor makedonskog usmenog stvaralaštva: jezičko istraživanje“

 1. Ćušić, Tarik:

„Report on the Bosnian Language (European Language Equality – Status Quo in 2020/2021)“

 1. Ćušić, Tarik:

„Pisanje skraćenica za stručna zvanja novijeg datuma: jezička i zakonska rješenja u Bosni i Hercegovini“

 1. Bičević, Sumeja:

„Važan doprinos tekstološkim proučavanjima srednjovjekovnih bosanskih tekstova (Erma Ramić-Kunić: Čajničko četveroevanđelje. Tekstolološko istraživanje)“ (Prikaz)

21. Kečo, Edina:

„Imperativ u romanu Karabeg

 1. Kečo, Edina:

„Frazemske modifikacije u Pobunama Derviša Sušića“

 1. Tomić, Ivana:

„Osvrt na važnije jezičke osobitosti u nekim izabranim tekstovima kulturnog pregaoca fra Martina Mikulića“

 1. Tomić, Ivana:

„Strukturni i semantički aspekti frazema u djelima fra Martina Mikulića“

 1. Hodžić, Jasmin i Musić, Elvir:

„O jednom bosnevijskom rukopisu iz porodične biblioteke Abdulaha ef. Maglajlije iz Rudog“

 1. Hodžić, Jasmin:

„Sintaksička homonimija u ishodima učenja za nastavu sintakse i tretman sintaksičke dvosmislenosti u bosanskim gramatikama“

 1. Hodžić, Jasmin:

„Bosanski jezik i školstvo u Bosanskom vilajetu – sociolingvistički pristup“

 1. Hodžić, Jasmin:

„Zvanični bosanski jezik u počecima bh. školstva: bošnjaštvo i bosanski jezik u udžbenicima bosanskih franjevaca Ambrože Matića i Augustina Miletića”

 1. Hodžić, Jasmin:

„Stavovi srpskih političara o jeziku u Bosni i Hercegovini 1991–1995.“

 1. Hodžić, Jasmin:

„Bosanski jezički identitet i popisi stanovništva 1991. i 2013. – sociolingvistički prisutp (s fokusom na pitanja jezika i školstva)“

Podijelite