Stručna konferencija “Bosanski jezik i mediji”, Mostar, 18. 3. 2019.

19-03-19 Zenaida 0 comment

U okviru Dana Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu 18. marta 2019. godine na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru održana je stručna konferencija pod nazivom “Bosanski jezik i mediji”. Konferenciji su prisustvovali dekani i profesori fakulteta Mostarskog univerziteta, studenti s Odsjeka za bosanski jezik i književnost i Komunikologije, a konferenciju je posjetila i Elvira Dilberović, ministrica Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Na konferenciji se govorilo o historijskom položaju bosanskoga jezika, njegovoj kodifikaciji te o položaju bosanskoga jezika u medijima i načinu na koji mediji utječu na sam jezik. Izlagači su bili dr. Alen Kalajdžija, dr. Jasmin Hodžić, dr. Sanja Merzić i mr. Elmira Resić, a konferenciju je moderirala Amna Mehmedović, viša asistentica na Fakultetu humanističkih nauka, odsjek Komunikologija.

Podijelite