Treći simpozij o bosanskom jeziku, 20–21. 5. 2021.

22-05-21 Zenaida 0 comment

Nakon prvog Simpozija o bosanskom jeziku, održanog 1998. godine u Bihaću, i Drugog simpozija, održanog u Sarajevu 2015. godine, održavanje Trećeg simpozija o bosanskom jeziku planirano je 2020. godine u Mostaru. Međutim, zbog pandemije virusa korona održavanje Trećeg simpozija više je puta odgađano da bi Organizacioni odbor Simpozija naposljetku odlučio da se program realizira online putem internetske platforme ZOOM.

Treći simpozij o bosanskom jeziku održan je 20. i 21. maja 2021. godine. Organizator simpozija bio je Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, a partneri su bili Univerzitet ”Džemal Bijedić” u Mostaru, Muzej Hercegovine Mostar, Pedagoški zavod Hercegovačko-neretvanskog kantona i Narodna biblioteka Mostar. Sponzori Trećeg simpozija bili su Ministarstvo za odgoj, obrazovanje i nauku HNK, Općina Centar Sarajevo, Općina Novi Grad Sarajevo, Općina Ilidža te Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. Navedeni sponzori podržat će i štampanje zbornika radova sa simpozija.

Prije zvaničnog programa, prvi dan simpozija otvorili su pozdravnim obraćanjima dr. sc. Alen Kalajdžija, direktor Instituta za jezik, prof. dr. Melika Husić-Mehmedović, ministrica za nauku, obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof. dr. Rašid Hadžović, ministar za visoko obrazovanje i nauku Hercegovačko-neretvanskog kantona, prof. dr. Dženana Husremović, prorektorica za nastavu Univerziteta u Sarajevu, te prof. dr. Edina Špago-Ćumurija, prorektorica za nastavu Univerziteta ”Džemal Bijedić” u Mostaru. Nakon pozdravnih obraćanja, u svojim plenarnim izlaganjima učesnicima i gostima simpozija obratili su se akademik prof. dr. Dževad Jahić i prof. dr. Sanjin Kodrić.

Učešće u zvaničnom programu simpozija uzelo je više od 50 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Izlaganja su realizirana u četiri sesije – prvi dan dvije paralelne sesije i drugi dan, također, dvije paralelne sesije. Poslije prezentiranih referata prisutni su mogli postavljati pitanja izlagačima ili komentirati podnesene referate. Program je okupio referate iz više različitih oblasti proučavanja bosanskog jezika – standardni jezik, historija jezika, dijalektologija, onomastika, lingvostilistika, leksikologija, sociolingvistika, etnolingvistika, terminologija, metodika, jezička politika, jezik u medijima te komparativne i kontrastivne studije bosanskog i drugih jezika. Program Simpozija zatvoren je preliminarnim zaključcima.

Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu zahvaljuje se svim učesnicima i gostima Simpozija, Organizacionom i Počasnom organizacionom odboru na podršci i korisnim sugestijama te partnerima i sponozorima na podršci u organizaciji i realiziranju programa Simpozija.

Pozdravna obraćanja možete pogledati na: https://www.youtube.com/watch?v=_4c9lQbpViI&feature=youtu.be, a sesiju A na: https://youtu.be/G-aUyRABmyo. I ostale sesije moći će se pogledati na YouTubeu.

Podijelite