Učešće na Međunarodnoj naučnoj konferenciji u Skoplju, 6–9. 11. 2018. godine

14-11-18 Zenaida 0 comment

Saradnici Instituta za jezik UNSA učestvovali su na Međunarodnoj naučnoj konferenciji “Jezik i kultura – uvjeti i izazovi” koja je održana 6. i 7. novembra 2018. u organizaciji Instituta za makedonski jezik “Krste Misirkov” u Skoplju (Republika Makedonija). Naučna konferencija bila je centralni događaj u nizu aktivnosti koje su organiziranje tokom pet radnih dana, a povodom obilježavanja 65 godina Instituta za makedonski jezik “Krste Misirkov” (1953–2018).

Organizatori ističu da je ovo do sada bila najposjećenija konferencija po broju prijavljenih referata i broju pročitanih referata – među šezdeset učesnika bile su kolege iz Bosne Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Srbije i Turske.

U okviru programa obilježavanja 65 godina Instituta za makedonski jezik u svečanom ambijentu potpisan je i protokol o saradnji između Instituta za makedonski jezik i Instituta za jezik UNSA, koji sadrži bitne stavke o budućim zajedničkim aktivnostima u oblasti lingvistike i filologije.

Zbog svega, čestitamo organizatorima na dobro pripremljenoj konferenciji i odličnoj organizaciji obilježavanja velikog jubileja – 65 godina Instituta za makedonski jezik! Istovremeno, zahvaljujemo se na izuzetnoj dobrodošlici, odličnoj komunikaciji i saradnji.

Dodatno, u sklopu ove posjete Makedoniji održan je i seminar stručnog usavršavanja za nastavnike razredne i predmetne nastave koji u Makedoniji predaju bosanski jezik i književnost.

Podijelite