IZVJEŠTAJ O OBILJEŽAVANJU DANA INSTITUTA 2022. (od 21. februara do 21. marta)

04-04-22 Institut za Jezik 0 comment

Manifestacija Dani Instituta obilježava se od 21. februara do 21. marta. Dan Instituta je 4. mart kada je počeo sa radom, 1972. godine. Tim povodom pokrenuta je manifestacija koja ima za cilj promociju jezičke nauke i struke, podizanje svijesti o važnosti njegovanja jezičke kulture, promoviranje jezika i govora kao instrumenta kulture i civilizacijskog napretka, njegovanje kulture komuniciranja, kutlure govora i kulture slušanja, podsticanje na čitanje, bavljenje različitim naučnim oblastima, važnost cjeloživotnog razvoja i širenja nivoa opće kulture. U širini različitih aktivnosti koje obuhvata manifestacija Dani Instituta, realizirana je saradnja sa školama (učenicima, nastavnicima i profesorima), fakultetima, institutima, kantonalnim i federalnim institucijama koje djeluju u oblasti obrazovanja i nauke, organizirano je više promotivnih aktivnosti da bi se predstavila važnost djelovanja i postojanja Instituta i upoznala javnost o mogućim raznim vidovima saradnje sa Institutom za jezik Univerziteta u Sarajevu.

 

Programu manifestacije „Dani Instituta 2022.“ predstavljen je na konferenciji za novinare (18. 2. 2022.) a detaljni izvještaji o pojedinačnim aktivnostima dnevno su objavljivani na Facebook stranici Instituta za jezik https://www.facebook.com/InstitutzajezikSarajevo .

21. 2. 2022.

Javna tribina povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika održana danas u Potočarima (Srebrenica)

Osim što je učenicima predstavljeno i bogatstvo bosanske višepismenosti, ukazano je na posebnu važnost brige za društveni aspekt uređenja jezičkih pitanja i statusa maternjeg jezika u školstvu, medijima i široj društvenoj administraciji, a naročito su istaknuti principi slobode i tolerancije, nediskriminacije i prirodnog prava na tradiciju.

21. 2. 2022.

U ponedjeljak, 21. 2. 2022. godine povodom obilježavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika u Prvoj gimnaziji predstavnice Instituta za jezik održale su predavanja. Mr. sc. Zenaida Karavdić govorila je na temu “Lingvističke discipline i dosadašnja proučavanja u bosnistici” u kojoj je učenicima predstavila šta se sve može proučavati u lingvistici te informisala koliko je koja oblast proučena u bosnistici. Mr. sc. Aida Kršo je u okviru teme “Govor kao segment sociolingvističkog pristupa jeziku” govorila o važnosti izražavanja, komunikacijskim vještinama, verbalnim i neverbalnim načinima prenosa informacija te uopće važnosti poštovanja retorike.

U ponedjeljak, 21. 2. 2022. godine i u utorak, 22. 2. 2022. godine, povodom obilježavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika, dr. sc. Nihada Ibrišimović održala je radionice Frazemi s imenskom sastavnicom s učenicima Perzijsko-bosanskog koledža u Lješevu i Druge gimnazije u Sarajevu, u saradnji s profesoricom Senidom Gazdić iz Perzijsko-bosanskog koledža i profesorom Vedadom Mulavdićem iz Druge gimnazije. Cilj je bio poticanje učenika na istraživanje vlastitog jezika i prikupljanje frazeološke građe s imenskom sastavnicom prisutne u lokalnoj komunikaciji.

 

22. 2. 2022.

Predavanje na temu “Pisma bosanskog jezika”, a povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika, održala je Ivana Tomić, MA viša stručna saradnica.

Tokom povijesti u Bosni i Hercegovini u upotrebi je bilo pet pisama: glagoljica, bosančica, ćirilica, arebica i latinica. Cilj predavanja bio je razvijanje svijesti o jezičkoj tradiciji, upoznavanje učenika sa teorijskim aspektima pisama, ukazivanje na grafemske specifičnosti uz istodobno razvijanje sposobnosti pisanja na ovim pismima − prvenstveno na bosančici. Predavanje su saslušale dvije škole: OŠ “Aleksa Šantić” pod vodstvom dvaju nastavnica B/H/S jezika i književnosti − Amire Dupovac Piknjač te OŠ “Behaudin Selmanović” pod vodstvom nastavnice Sanele Drinić, bachlera B/H/S jezika i književnosti naroda BiH.

 

U utorak 22.2.2022. Institut za jezik posjetili su učenici dvije sarajevske osnovne škole – ”Mirsad Prnjavorac” i ”Hrasno”. Tom prilikom saradnica Instituta Sumeja Bičević s učenicima je razgovarala o Međunarodnom danu maternjeg jezika te održala je predavanje iz historije jezika na temu o razvoju pisma u srednjovjekovnoj Bosni. Posjeta učenika realizirana je okviru Dana otvorenih vrata Instituta za jezik.

 

U srijedu 23.2.2022. saradnica Instituta za jezik Sumeja Bičević održala je predavanje o bosančici za učenike osnovnih škola ”Mehmed Handžić” i ”Aneks”. Također, saradnica je s učenicima razgovarala o važnosti obilježavanja Dana maternjeg jezika. Posjeta učenika realizirana je okviru Dana otvorenih vrata Instituta za jezik.

 

23.2.2022.

Na poziv BZK “Preporod” Breza i Gradske biblioteke “Muhamed Kantardžić” Breza, u prostorijama Biblioteke održana je javna tribina povodom obilježavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika, pod nazivom “Razvoj svijesti o bosanskom jeziku:

temelj za razumijevanju kulturnog identiteta”. Gost predavač bio je dr. Alen Kalajdžija.

 

23. 2. 2022.

U saradnji s Udruženjem nastavnika i profesora Bosanskog jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti i Srpskog jezika i književnosti (Kanton Sarajevo) organizirano je Stručno savjetovanje “Maternji jezik i nastavna praksa” – tri tematska predavanja i promotivna radionica.

Predavači i teme:

Dr. Jasmin Hodžić: Uloga jezika u organizaciji školskog sistema: asimilacijski, segregacijski i diskriminacijski porocesi u obrazovanju

Dr. Tarik Ćušić: Terminološka leksika u školstvu

Dr. Alen Kalajdžija: Organizacija nastave Bosanskog jezika u zemlji i okruženju

Mr. Aida Kršo i mr. Zenaida Karavdić: Izdanja Instituta za jezika namijenjena nastavnoj praksi.

 

U četvrtak 24.2.2022. godine saradnica Instituta za jezik Sumeja Bičević posjetila je ”Srednju školu primijenjenih umjetnosti” i učenicima održala predavanje u povodu Međunardnog dana maternjeg jezika. Kolegica Bičević razgovarala je s učenicima o značaju obilježavanja ovog datuma i važnosti prava svakog pojedinca na maternji jezik. Nakon toga učenici su imali priliku čuti predavanje o historiji bosanskog jezika i pismima koja su se upotrebljavala kroz njegovu historiju.

24. 2. 2022.

Gostujuće javno predavanja prof. dr. Tomislava Stojanova: „Reforme i promjene pravopisa u srednjojužnoslovenskim jezicima“ https://www.youtube.com/watch?v=UY-fzcjh3dw

25. 2. 2022.

Ivana Tomić, MA viša stručna saradnica održala je predavanje na temu “Jezik književnog djela ‒ Tematski i stilistički aspekti u Šantićevim pjesmama”.

Predavanje su saslušali učenici i učenice iz dvije škole:

1.) OŠ “Musa Ćazim Ćatić” u pratnji nastavnice bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika i književnosti Malbine Sadiković te bibliotekarke Senade Bašić

2.) OŠ “Đulistan” u pratnji Amile Korić Begić, magistrice bosanskog jezika i književnosti.

25. 2. 2022.

Javno predavanje dr. sc. Jasmin Hodžić: „Jezik i školstvo u Bosni i Hercegovini 1823-2023“. Predavanje na linku https://www.youtube.com/watch?v=c6o9n-jC8do

 

25. 2. 2022.

U okviru manifestacije Dani Instituta za jezik, predavanje na temu “Standardni jezik i zavičajni govor” održao je Haris Ćatović, MA, viši stručni saradnik.

Predavanje su saslušali učenici:

 1. OŠ “Behaudin Selmanović” pod vodstvom nastavnice bosanskoga jezika i književnosti Sanele Drinić;
 2. OŠ “Hasan Kaimija” pod vodstvom nastavnica bosanskoga jezika i književnosti Mersije Đogić i Nermine Mustafić;
 3. OŠ “Treća osnovna škola” pod vodstvom nastavnice bosanskoga jezika i književnosti Aide Alajbegović;
 4. OŠ “Isa-beg Ishaković” pod vodstvom nastavnice bosanskoga jezika i književnosti Edine Ramović i
 5. OŠ “Musa Ćazim Ćatić” pod vodstvom nastavnice bosanskoga jezika i književnosti Amine Hasibović-Ibišević.

 1. 3. 2022.

Svečanost povodom 50. godišnjice od osnivanja Instituta

Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu obilježava 50 godina od osnivanja. Centralni događaj u okviru manifestacije Dani Instituta jeste naučna konferencija “Razvoj lingvističke bosnistike”

(povodom 50. godišnjice od osnivanja Instituta za jezik, Sarajevo) – Svečana sala Rektorata Univerziteta u Sarajevu, 2–4. mart 2022.

Prvi dio, tj. svečani dio konferencije, započeo je pozdravim govorima rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifata Škrijelja, ministrice za visoko obrazovanje Kantona Sarajevo prof. dr. Aleksandre Nikolić i ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo prof. Naide Hota-Muminović. Naravno, skupu se obratio i direktor Instituta za jezik UNSA dr. Jasmin Hodžić.

Poslije pozdravnih riječi, slijedila je dodjela plaketa prethodnim direktorima Instituta za jezik, kao plaketa za doprinos institucionalizaciji nauke o jeziku u Bosni i Hercegovini i razvoju Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu.

Plakete su dobili:

Milan Šipka, direktor Instituta (1973—1984) – posthumno

Josip Baotić, direktor Instituta (1984—1991)

Naila Valjevac, direktor Instituta (1991—1992)

Mevlida Karadža-Garić, vršilac dužnosti direktora Instituta (1993—1996)

Hanka Vajzović, vršilac dužnosti direktora Instituta (1996—1997)

Ibrahim Čedić, direktor Instituta (1997—2013) – posthumno

Alen Kalajdžija, direktor Instituta (2013—2021)

Plaketu je dobila i

Enisa Manko, šef računovodstva i uposlenica Instituta za jezik u predratnom, ratnom i postratnom periodu kada je bilo posebno teško osigurati rad Instituta za jezik. Plaketa je dodijeljena za doprinos funkcioniranju i očuvanju Instituta za jezik UNSA.

Moderator programa svečanog dijela konferencije bila je mr. Aida Kršo.

Više fotografija na https://www.facebook.com/InstitutzajezikSarajevo/photos/pcb.1850989935085343/1850986878418982/?type=1&theater

 

7. 3. 2022.

promocija najnovijih institutskih izdanja (2021) održana je u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

 1. Zenaida Karavdić: „Bibliografija radova o bosanskom jeziku 1990–2020“; Radovi XXVI
 2. Erma Ramić-Kunić: „Čajničko četveroevanđelje: tekstološko istraživanje“; Radovi XXVII
 3. Alen Kalajdžija: „Etnolingvistički slojevi bosanske leksike“; Radovi br. XXVIII
 4. Jasmin Hodžić: „Sintaksička homonimija i ambigvitet: tipovi sintaksičke dvosmislenosti“; Radovi XXIX
 5. Časopis “Književni jezik”

Promotori: dr. Halid Bulić, dr. Mehmed Kardaš, dr. Dževad Jahić, dr. Diana Stolac i mr. Aida Kršo.

Moderator: Aida Kršo.

Promocija je zakazana za 7. mart u 14.00 sati (ponedjeljak), u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

 

Više fotografija na linku: https://facebook.com/InstitutzajezikSarajevo/photos/pcb.1854385584745778/1854382721412731/?type=1&theater

8. 3. 2022.

Škola lingvističke bosnistike “Koraci mladih lingvista” (za nadarene učenike srednjih škola)

Predviđeni jednosedmični program obuhvata različite teme dodatne nastave koju će održati saradnici Instituta za jezik. Škola se održava u Drugoj gimnaziji u Sarajevu. Učestvuju učenici srednjih škola Kantona Sarajevo.

Više fotografija na linku: https://facebook.com/InstitutzajezikSarajevo/photos/pcb.1854794768038193/1854793388038331/?type=1&theater

11. 3. 2022.

Održana su i posljednja dva predavanja u Školi lingvističke bosnistike “Koraci mladih lingvista”.

Nakon predavanja, time i završetka jednosedmične Škole lingvističke bosnistike, polaznicima su uručena priznanja kojima se potvrđuje pohađanje nastave lingvističke bosnistike.

Više fotografija na linku: https://facebook.com/InstitutzajezikSarajevo/photos/pcb.1856930774491259/1856926324491704/?type=1&theater

 

 

11. 3. 2022.

Posjeta Novom Pazaru

Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru o budućim projektima razgovarao je s dr. Amelom Lukač-Zoranić, koja je prorektor za nastavu, i dr. Kimetom Hamidović, koja je dekan Departmana za filološke nauke. U Bošnjačkom nacionalnom vijeću dr. Hodžić je o budućim aktivnostima i projektima razgovarao s Esmom Brunčević, koja je stručni saradnik za obrazovanje na bosanskom jeziku, i Amilom Ćosović u svojstvu stručnog saradnika za kulturu.

13. 3. 2022.

Plenarna izložba “Jezik i društveni odnosi u bivšoj Jugoslaviji i danas” dr. Jasmina Hodžića i “Doprinos Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu za učenje i podučavanje bosanskog jezika u regiji” dr. Alena Kalajdžije dio je programa posljednjeg okruglog stola “Bosanski jezik i društveni odnosi, modeli sistemske podrške” održanog na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, u četvrtak, 10. Ožujak 2022. godine. Između ostalog, u programu su učestvovali i dr Aleksandra Nikolić, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade u Kantonu Sarajevo, te prof. Naida Hota-Muminović, ministrica obrazovanja Kantona Sarajevo. Navedeni sadržaj dostupan je ovdje: https://youtu.be/ZicBZBLpFSE?t=60

15. 3. 2022.

Mostarska promocija izdanja Instituta za jezik UNSA.

Više fotografija na linku: https://.facebook.com/InstitutzajezikSarajevo/photos/pcb.1859577437559926/1860960247421645/?type=1&theater

15. 3. 2022.

Posjetili smo Pedagosku instituciju u Brčkom i razgovarali sa direktoricom Ivanom Krezić o aktuelnim temama u odnosu jezika i školstva, o načinu organizacije obrazovanja s obzirom na tretiranje službenih jezika, zatim o školskoj terminologiji te o usavršavanju nastavnika maternjeg jezika, uz konkretne prijedloge budućih aktivnosti i zajedničkih projekata.

15. 3. 2022.

Promocija izdanja Instituta bila je i u Brčkom (15. 3. 2022. u 18.30), održana u prostorijama BZK „Preporod“. Promotori su bili: dr. Jasmin Hodžić, dr. Erma Ramić-Kunić, mr. Zenaida Karavdić i mr. Aida Kršo.

16. 3. 2022.

Učenici iz dvije osnovne škole: Osnovna škola “Grbavica II” i Osnovna škola “Velešićiki heroji” sa profesoricama Velidom Polovinom i Mirzetom Bašić posjetili su Institut za jezik. Dočekale su ih kolegice dr. Nihada Ibrišimović, mr. Zenaida Karavdić i mr. Aida Kršo. Dobili su letak „7 važnih činjenica o bosanskom jeziku“, pregledali su izložbu o radu Instituta, a zatim su imali kratki kurs o važnosti njegovanja govora i razvoja govorničkih vještina.

17. 3. 2022.

U Pedagoškom zavodu Unsko-sanskog kantona održan radni sastanak na kojem su dogovoreni konkretni planovi budućih aktivnosti i zajedničkih projekata. Haris Smajić, direktor Zavoda i Jasmin Hodžić, direktor Instituta, ovom prilikom su potpisali i Protokol o saradnji. Realizacija konkretnih planova očekuje se već za nekoliko mjeseci.

 

22. 3. 2022.

Javna tribina “Bosanski jezik i društveni odnosi” održana je 21. 3. 2022. u Livnu, gdje su djelatnici Instituta predstavili važnost znanstvenoistraživačke aktivnosti za pozitivan stav i društveno odgovorno ponašanje u borbi protiv diskriminacije na osnovi jezika, prvo u obrazovanju, te zatim u široj društvenoj upravi, medijima, zakonodavstvu i slično.

Također, održano je i “Savjetovanje o jezičkim pravima i borbi protiv diskriminacije u obrazovanju” na kojem su predstavljeni pravni, obrazovni i društveno-politički aspekti statusnih pitanja maternjeg jezika u obrazovanju i širem društvu, konkretno u okviru kantona 10.

Više fotografija na linku: https://facebook.com/InstitutzajezikSarajevo/photos/pcb.1864663657051304/1864662040384799/?type=1&theater

 

 

 

 

Podijelite