Javna tribina o dr. Muhamedu Hadžijahiću, 19. 12. 2018.

26-12-18 Zenaida 0 comment

Povodom 100. godišnjice rođenja dr. Muhameda Hadžijahića, a u sklopu Dana Univerziteta u Sarajevu, održana je Javna tribina o životu i radu dr. Muhameda Hadžijahića. O značaju multidisciplinarnog rada i angažmana u društvenom, naučnom, duhovnom i kulturnom životu Bosne i Hercegovine govorili su:

  • Sedad Bešlija (Institut za historiju) – Porodično porijeklo dr. Muhameda Hadžijahića,
  • Adnan Kadrić (Orijentalni institut) – Osvrt na bio/bibliografiju dr. Muhameda Hadžijahića,
  • Muhidin Pelesić (Institut za historiju) – Pisac historije kao njen aktivni saučesnik i sukreator,
  • Alen Kalajdžija (Institut za jezik) – O važnosti dr. Muhameda Hadžijahića u bosnističkim filološkim istraživanjima,
  • Hadžem Hajdarević (Institut za jezik) – Etički aspekt Hadžijahićevog naučnog istraživanja tradicijskih vrijednosti zemlje Bosne.

Organizatori tribine bili su Institut za historiju, Institut za jezik i Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu, a održana je u svečanoj sali Rektorata. Prisutnima se obratila prof. dr. Maida Čohodar Husić, prorektorica za kvalitet, te tom prilikom izrazila zadovoljstvo što se obilježava 100. godišnjica rođenja istaknutog intelektualca dr. Muhameda Hadžijahića čime se skreće pažnja na značajnu ličnost o kojoj javnost malo zna. Istaknula je vrijednost ove tribine i u tome što je planirana i realizirana u saradnji tri institucije, članice Univerziteta, čime se pokazuje opredijeljenost za timski rad na ovakvim manjim ili većim projektima i u budućnosti. Tribina je protekla u atmosferi promoviranja pozitivnih vrijednosti našeg društva i njihovog utjecaja na historijske, političke i kulturne tokove u Bosni i Hercegovini.

Moderator je bila mr. Aida Kršo.

Podijelite