Književni jezik 1989 (18-4)

Književni jezik 18/4, 1989.

Izdavač: Odsjek za južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta u Sarajevu i OOUR Institut za jezik, RO Institut za jezik i književnost u Sarajevu

Odgovorni urednik: dr. Miloš Okuka

Uređivački odbor: dr. Srđan Janković, dr. Miloš Okuka, dr. Ismet Smailović, dr. Ljiljana Stančić, mr. Naila Valjevac i dr. Dragomir Vujičić

Redakcija: dr. Miloš Okuka, dr. Ismet Smailović i dr. Ljiljana Stančić

Sekretar: mr. Remzija Hadžiefendić

 

RASPRAVE I ČLANCI

Jasna Levinger, Dihotomija u oslovljavanju (Upotreba zamjenica Vi i Ti u sarajevskom regionu) (Dichotomy of address system (The use of the T and V pronouns in the Sarajevo region)), str. 187-206.

Miloš Okuka, Dimitrije Milaković -umjereni vukovac (Dimitrije Milaković -partisan modere de Vuk), str. 207-213.

JEZIK U PRAKSI

Stojan Vrljić, Kritička prosudba različitih njemačkih prijevodnih verzija iz opusa Ive Andrića, str. 215-227.

OSVRTI I PRIKAZI

Senahid Halilović, Einführung in die slavischen Sprachen, Herausgegaben von Peter Rehder, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1986, XIV + 192, str. 229-233.

Miloš Kovačević, Marija Znika, Odnos atribucije i predikacije, Znanstvena biblioteka Hrvatskog filozofskog društva 18, Zagreb 1988, 168, str. 233-238.

Vlado Sučić, Vladimir Osipov, Francuski glagol FAIRE -semantika i gramatika -Filozofski fakultet, Monografije 2, Sarajevo, 1989, str. 238-241.

 

Podijelite