Književni jezik 2003 (21-1)

Književni jezik 21/1, 2003.

Izdavač: Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskoga fakulteta u Sarajevu i Institut za jezik u Sarajevu

Odgovorni urednik: dr. Hanka Vajzović

Redakcija: dr. Josip Baotić, dr. Hasnija Muratagić-Tuna, dr. Hanka Vajzović i mr. Ismail Palić

Sekretar: mr. Ismail Palić

Za izdavača: dr. Ibrahim Čedić

UDK811.163.43* ISSN 0350-3496

 

Uvodna riječ, str. 5-6

RASPRAVE I ČLANCI

Ismail Palić: Lingvistički model „značenje – tekst“ kao okvir za opis izričaja u prirodnim jezicima (Linguistic model „Meaning – Text“ as a framework for analyses of utterances in natural languages), str. 7-22.

Hasnija Muratagić-Tuna, Inoaktivne i finitivne rečenice u djelima Ćamila Sijarića (Beginning and final sentences in Ćamil Sijarić¢s work), str. 23-31.

Senahid Halilović, Bosanska, hrvatska, srpska i crnogorska pravopisna norma (opće značajke i tendencije) (Bosnian, Croatian, Serbian and Montenegrin orthographic norm (general characteristics and tendencies)), str. 32-39.

Refik Bulić: Pitanje ikavskog supstrata u ijekavskim govorima tuzlanskoga kraja (Question of ikavica substratum in the speeches of Tuzla¢s area), str. 40-52.

Amela Šehović, Eufemizmi i tabu-riječi (Euphemisms and taboo words), str. 53-60.

Amela Šehović, Bibliografija radova u Književnom jeziku (1982–1991) (Bibliography of papers in Književni jezik (1982–1991)), str. 62-83.

 

Podijelite