Gostovanje prof. Lucije Šarčević sa Univerziteta Saarland iz Saarbrückena (Njemačka)

07-11-22 Institut za Jezik 0 comment

U Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu dolazi prof. Luciju Šarčević sa Univerziteta Saarland iz Saarbrueackena (Njemačka), Filozofski fakultet Odsjek za slavistiku. Prof. Šarčević će održati predavanje o učenju i podučavanju hrvatskog, srpskog i bosanskog kao drugog ili stranog jezika. Naslov predavanja: “Teorija i praksa učenja i podučavanja hrvatskog, srpskog i bosanskog jezika u Njemačkoj i Luksemburgu” (Predavanje će biti na hrvatskom jeziku.)
Predavanje će biti održano u Institutu za jezik UNSA, 9. 11. 2022. (srijeda) sa početkom u 14.00 sati.

Podijelite