Ismail Palić: Gramatika, semantika i pragmatika rečenice, edicija Radovi, knj. 23, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2018, 214 str.

U ovoj knjizi sabrano je deset autorovih radova objavljenih u razdoblju od 2011. do 2018. godine u domaćim i inostranim periodičnim naučnim publikacijama. Riječ je o prilozima koji su šire tematski objedinjeni i tiču se pitanja gramatike, semantike i pragmatike rečenice u bosanskome jeziku, a u brojnim aspektima i u drugim jezicima. Knjiga predstavlja vrijedan doprinos bosnistici vezan za sintaksu rečenice i uvjereni smo da će predstavljati nezaobilaznu literaturu za studente i sve koji se bave sintaksičkim istraživanjima.

Cijena 25,00 BAM

Podijelite