JEVREJSKOŠPANSKI JEZIK U BOSNI I HERCEGOVINI

Eli Tauber (prir.): Jevrejskošpanski jezik u Bosni i Hercegovini, edicija Posebna izdanja, knjiga 16, Urednik: Alen Kalajdžija, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo „La Benevolencija“, Sarajevo, 2015.

Suizdavači ovoga jedinstvenog zbornika radova o judeošpanskom jeziku u Bosni i Hercegovini i kulturnim tragovima ostvarivanim na ovom jeziku su Institut za jezik – Sarajevo i sarajevska La benevolencija.

Knjiga okuplja dvadeset šest priloga koje je oblikovalo šesnaest različitih autora. Tekstovima su aktualizirani slojeviti znanstvenoistraživački, društvenopolitički, općenito kulturološki problemi vezani za judeošpansko jezičko naslijeđe u Bosni i, općenito, na prostorima Balkana. U cilju uprave te naučne opravdanosti i tzv. mononacionalne nepristrasnosti, pojavljuje se i određeni broj autora koji ne pripadaju judeošpanskoj tradiciji. Svim ovim radovima o jeziku, kulturi, književnosti, sefardskim narodnim običajima, predanjima tretirani su različiti problemi s kojima se može detaljnije upoznati najšira čitalačka javnost. Postavljenim temama prišlo se na zanimljiv i, autorski, metodološki različit način.

Priređivač Zbornika Eli Tauber u uvodnoj je napomeni istaknuo sljedeće: “Zbornik radova o jevrejskošpanskom jeziku u Bosni i Hercegovini rezultat je višegodišnjeg strpljivog sakupljanja po novinama, knjigama, spomenicima, kutijama i muzejima, biografijama i memorijskoj građi, razgovora sa prijateljima i stručnjacima i predstavlja isključivo moj izbor koji nije mogao obuhvatiti sve radove na ovu temu…”

Cijena 40,00 BAM

Podijelite