KNJIŽEVNI JEZIK 24/1

Časopis Književni jezik jedan je od najstarijih lingvističkih časopisa u Bosni i Hercegovini. Naime, prije osnivanja Instituta za jezik u Sarajevu (1972) o jeziku su brinuli lingvisti okupljeni oko Instituta za savremeni jezik pri Višoj pedagoškoj školi u Sarajevu, koji je počeo s radom 29. aprila 1948. godine. Prvi broj njihova lingvističkog časopisa Pitanja savremenog književnog jezika, čiji je odgovorni urednik bio dr. Jovan Vuković, a članovi Odbora Midhat Šamić i Rihard Kuzmić, izišao je u julu 1949. godine. Nakon ovoga časopisa, sljedeći lingvistički časopis u Bosni i Hercegovini postaje upravo Književni jezik. To je bio i jedan od vodećih motiva stručnoga kadra Instituta i redakcije časopisa – da se ponovno pokrene ono što je ranije predstavljalo sukus lingvističke misli u Bosni i Hercegovini.

Kao što je poznato, do 1992. godine Književni jezik pojavio se u dvadeset godišta (od 1972. godine), a neposredno pred sami rat dotada posljednji broj našao se u štampariji, zbog čega nije objavljen sve do 1997. godine, iako na koricama toga broja stoji godina izdanja 1991, kad su članovi redakcije stavili svoj potpis za publikaciju. Nakon toga – 2003. godine Književni jezik počinje s ponovnim, nažalost neredovnim izlaženjem, koje je na duže vrijeme prekinuto od 2007, kada je objavljen dosada posljednji broj ovoga glasila zaveden pod brojem 23/1.

Težeći ka što kvalitetnijoj strukturnoj i profesionalnoj orijentaciji, novi brojevi Književnog jezika izlaze u redizajniranom obliku s novousvojenim logotipom, zajedno s drugim edicijama koje se pripremaju u Institutu za jezik. Pored toga, Književni jezik krenuo je ka međunarodnoj indeksaciji – već je uvršten u bazu C.E.E.O.L. (Central and Eastern Europe Online Library), radi se na indeksaciji u bazi EBSCO, a planira se konkurisati i u drugim bazama podataka.

Cijena 10,00 BAM

Podijelite