KONKORDANCIJSKI RJEČNIK ĆIRILIČNIH NATPISA SREDNJOVJEKOVNE BOSNE

Priredio: Mehmed Kardaš

Mehmed Kardaš (prir.): Konkordancijski rječnik ćiriličnih natpisa srednjovjekovne Bosne, edicija Posebna izdanja, knjiga 19, Urednik: Alen Kalajdžija, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 2014, 308 str.

Konkordancijski rječnik ćiriličnih natpisa srednjovjekovne Bosne predstavlja abecedni popis leksičkog blaga bosanske epigrafike. Korpus za ovaj rječnik čini oko 320 natpisa, što je dalo oko 4450 pojavnica. Rječnikom su obuhvaćeni natpisi od Humačke ploče pa sve do onih rijetkih primjera ove pismenosti iz XVII i XVIII stoljeća.

Natpisi koji su nekada bili dostupni istraživačima, a danas su uništeni, zbog čega je onemogućeno čitanje s originalnog spomenika, uvršteni su u ovaj rječnik, s tim da su riječi iz tih natpisa označene zvjezdicom (*). U rječnik su uvrštene i one riječi kojima danas nedostaje dio, ali samo ako se riječ iz sačuvanoga dijela s najvećom sigurnošću može prepoznati. Nakon ovakvoga postupka u prezentiranju građe, može se krenuti u rekonstrukciju onih dijelova natpisa koji su danas iz različitih razloga teško čitljivi ili razumljivi.

Cijena 30,00 BAM

Podijelite