Masha Belyavski-Frank THE SCENT OF QUINCES. A SELECTION OF TRADITIONAL LOVE SONGS FROM BOSNIA-HERZEGOVINA MIRIS DUNJA. ODABRANE SEVDALINKE IZ BOSNE I HERCEGOVINE

Masha Belyavski-Frank: The Scent of Quinces. A Selection of Traditional Love Songs from Bosnia-Herzegovina / Miris dunja. Odabrane sevdalinke iz Bosne i Hercegovine, edicija Posebna izdanja, knj. 28, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2018, 368 str.

Prof. dr. Masha Belyavski-Frank u saradnji s Institutom sakupila je i prevela na engleski jezik ukupno 136 sevdalinki te napravila uvodnu studiju o ovoj, kako ona kaže, „suštinski bosanskoj pjesmi sa referencama bosanske kulture i bosanskohercegovačkog geografskog položaja, običaja, ašikovanja i oblačenja, prožetoj biranim jezikom i muzikom“. Pjesme su organizovane u tematske cikluse: ašikovanje, behar, cvijeće i voće, zlatovez, strast, doba za ljubav, brak, gradovi i sevdah. Ova knjiga predstavlja još jedan korak ka otvaranju bosanske kulture prema svijetu jer su i sevdalinke i uvodna studija date paralelno na bosanskom i engleskom jeziku.

Podijelite