Mirela Omerović: Instrumental s prijedlozima u bosanskome jeziku, edicija Radovi, knj. 22, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2018, 251 str.

Tema ove knjige je opis instrumentala i njegovih prijedloga u savremenom bosanskome jeziku, što podrazumijeva analizu ovoga padeža kao semantičke i kao sintaksičke kategorije. U gramatičkoj literaturi koja se bavi padežnom problematikom na južnoslavenskim prostorima obrađeni su manje-više svi zavisni padeži u okviru pojedinačnih monografija. Instrumental je sintaksičko-semantički detaljno obrađen u svojoj besprijedložnoj formi još sredinom prošloga stoljeća. Stoga ovaj knjiga ima zadatak izvršiti tipologizaciju prijedložno-padežnih instrumentalnih konstrukcija prema njihovim semantičkim i funkcionalnim obilježjima.

Podijelite