Riječi perzijskog porijekla u bosanskom jeziku

Đenita Haverić, Amela Šehović: Riječi perzijskog porijekla u bosanskom jeziku, edicija Posebna izdanja, knj. 25, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2017, 335 str.

Knjiga objašnjava značaj riječi perzijskog porijekla u obogaćivanju leksičkog fonda bosanskog jezika te ukazuje na ulogu tvorbenih sredstava perzijskog porijekla (uglavnom imeničkih sufiksa) u obogaćivanju tvorbenog sistema bosanskog jezika. Tako je izvršena lingvistička analiza po tradicionalnim jezičkim nivoima (fonetsko-fonološki, morfološko-tvorbeni, sintaksičko-semantički), kojima su autorice pridodale i leksikološko-leksikografski. Dakle, knjiga se sastoji od opsežne uvodne studije i rječnika farsizama u bosanskom jeziku. Naročita pažnja posvećena je razgraničenju leksike arapskog, perzijskog i turskog porijekla, budući da se upotrebom termina turcizam u svijesti većine ljudi stekao dojam da su to riječi iz turskog jezika, a ne riječi koje su u naš jezik uglavnom ušle posredstvom osmanskog turskog jezika. Nadamo se da će ova knjiga doprinijeti iskorjenjivanju zabluda o neznatnom utjecaju perzijskog jezika (i književnosti) na jezik i kulturu naroda Bosne i Hercegovine te razvoju svijesti o važnosti proučavanja stranih utjecaja na bosanski jezik.

Cijena 40,00 BAM

Podijelite