RJEČNIK ANGLICIZAMA U BOSANSKOM JEZIKU

Ibrahim Čedić: Rječnik anglicizama u bosanskom jeziku, edicija Priručnici, knjiga 7, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 2008, 266str.

U vremenu snažnog razvoja komunikacija preko štampanih i elektronskih medija, a naročito Interneta, politička, ekonomska, tehnološka, kulturna, medijska i svaka druga nadmoć Zapada pomogla je pravu najezdu stranih riječi, posebno onih s govornog područja Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Te riječi koje nazivamo anglicizmima postale su toliko popularne da su počele potiskivati sasvim prikladne domaće riječi. U ovom rječniku je navedeno mnogo takvih riječi, a za ilustraciju navodimo samo neke: veb-sajt,i-mejl,displej,input,kompjuter,hedžbek,haus,rep,stejdž,bekstejdž,fidbek,bekvokal,tehno,bingo,fajter,kul,okej itd.

Knjiga Rječnik anglicizama u bosanskom jeziku rezultat je naučnoistraživačkog rada u projektu “Stari i novi slojevi leksike u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku“. Dva su osnovna cilja koja je trebalo ostvariti istraživanjem u ovom projektu. Prvi se odnosio na klasifikaciju raznih slojeva leksike, a drugi na izradu registra anglicizama kojih je u posljednje vrijeme sve više u upotrebi. Prilikom izrade rječnika autor je nastojao identificirati riječi preuzete iz engleskog jezika, napisati ih u izvornom pravopisu, naznačiti kako se izgovaraju i objasniti njihova značenja.

Cijena 20,00 BAM

Podijelite