ŠKOLSKI RJEČNIK LINGVISTIČKIH TERMINA U BOSANSKOM JEZIKU

Ibrahim Čedić: Školski rječnik lingvističkih termina u bosanskom jeziku, edicija Priručnici, knjiga 3, Urednik: Josip Baotić, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 1999, 202 str.

Rječnikom su obuhvaćeni svi termini koji su u upotrebi u nastavi bosanskog jezika u osnovnoj i srednjoj školi te na fakultetima i akademijama. Termini su uvrštavani prema potvrdama u korpusu sastavljenom od aktuelnih udžbenika i druge lingvističke literature.

Ovim priručnikom mogu se služiti svi oni koji su u vezi s nastavom bosanskog jezika, ali i drugi koji žele ovladati ovom terminologijom, ili se, pak, neposredno konsultirati, o čemu govori i sam autor:“Objašnjenja i definicije su usklađeni sa znanjem koje nalazimo u našoj udžbeničkoj i drugoj lingvističkoj literaturi i predstavljaju svojevrstan sažetak onoga što je tamo opširnije predstavljeno, ali i direktnu pomoć korisniku da se na jednom mjestu obavijesti o nizu lingvističkih pojmova.”

Cijena 15,00 BAM

Podijelite