UVOD U TEKSTNU LINGVISTIKU

Vedad Smailagić: Uvod u tekstnu lingvistiku, edicija Priručnici, knj. 11, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2018, 183 str.

 

Istraživanje teksta kao jezičkog fenomena u različitim jezicima pokazalo je da se na nivou teksta uglavnom mogu naći univerzalni fenomeni, najprije u indoevropskim jezicima poput engleskog, njemačkog ili bosanskog, poput pravila o upotrebi glagolskih vremena zavisno od toga da li o nečemu pričamo ili nešto opisujemo, ili istih jezičkih karakteristika pojedinih tekstnih vrsta, rasporeda rečenične teme i reme po istom principu, postojanja pet osnovnih funkcija teksta koje se poklapaju sa pet tipova ilokucijskih činova i sl. Stoga ova knjiga, iako većinski bazirana na opisima tekstova na bosanskom jeziku, ima za cilj da opisu teksta i njegovim jezičkim osobitostima priđe kao univerzalnim, a ne za jedan jezik specifičnim jezičkim fenomenima. Kako je do sada lingvistika u Bosni i Hercegovini i zemljama u okruženju pokazivala nedovoljno interesa za tekst kao najkompleksniji jezički element, ova knjiga u tom smislu predstavlja dragocjen doprinos.

Podijelite