IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE – NAUČNI SARADNIK ZA OBLAST LINGVISTIKA – BOSANSKI, HRVATSKI I/ILI SRPSKI JEZIK

Na osnovu člana 124. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22), direktor Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu objavljuje

 

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE – NAUČNI SARADNIK ZA OBLAST LINGVISTIKA – BOSANSKI, HRVATSKI I/ILI SRPSKI JEZIK

 

Na osnovu provedene konkursne procedure te priložene dokumentacije jednog prijavljenog kandidata, u skladu sa članom 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/16) i konkursom objavljenim na web-stranicama Univerziteta u Sarajevu i Instituta za jezik te dnevnom listu „Dnevni avaz“ dana 8. 2. 2024. godine, Komisija za izbor u zvanje naučnog saradnika je zaključila da kandidat ispunjava sve Zakonom i javnim konkursom propisane uvjete za izbor u naučno zvanje naučni saradnik za oblast lingvistika – bosanski, hrvatski i/ili srpski jezik.

22. 3. 2024. godine