Izvještaj Komisije za izbor u zvanje – naučni savjetnik za oblast lingvistika – bosanski, hrvatski i/ili srpski jezik

15-04-22 Institut 0 comment

Na osnovu člana 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), direktor Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu objavljuje

 

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE – NAUČNI SAVJETNIK ZA OBLAST LINGVISTIKA – BOSANSKI, HRVATSKI I/ILI SRPSKI JEZIK

 

Na osnovu provedene konkursne procedure te priložene dokumentacije jednog prijavljenog kandidata, u skladu sa članom 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/16) i konkursom objavljenim na web stranicama Univerziteta u Sarajevu i Instituta za jezik te dnevnom listu „Avaz“ dana 08. 3. 2022. godine, Komisija za izbor u zvanje naučnog savjetnika je zaključila da, kandidat ispunjava sve Zakonom i javnim konkursom propisane uvjete za izbor u naučno zvanje naučni savjetnik za oblast Lingvistika – bosanski, hrvatski i/ili srpski jezik.

 

  1. 04. 2022.

Podijelite