IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE – VIŠI NAUČNI SARADNIK ZA OBLAST LINGVISTIKA – BOSANSKI, HRVATSKI I/ILI SRPSKI JEZIK

22-08-23 Institut 0 comment

Na osnovu člana 124. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22), direktor Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu objavljuje

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE – VIŠI NAUČNI SARADNIK ZA OBLAST LINGVISTIKA – BOSANSKI, HRVATSKI I/ILI SRPSKI JEZIK

Na osnovu provedene konkursne procedure te priložene dokumentacije jednog prijavljenog kandidata, u skladu sa članom 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/16) i konkursom objavljenim na web-stranicama Univerziteta u Sarajevu i Instituta za jezik te dnevnom listu „Avaz“ dana 26. 6. 2023. godine, Komisija za izbor u zvanje višeg naučnog saradnika zaključila je da kandidat ispunjava sve Zakonom i javnim konkursom propisane uvjete za izbor u naučno zvanje viši naučni saradnik za oblast lingvistika – bosanski, hrvatski i/ili srpski jezik.

9. 8. 2023.

Podijelite