Izvještaj Komisije za izbor u zvanje

23-06-22 Institut 0 comment

Na osnovu člana 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), direktor Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu objavljuje

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE – VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA OBLAST LINGVISTIKA – BOSANSKI, HRVATSKI I/ILI SRPSKI JEZIK

Na osnovu provedene konkursne procedure te priložene dokumentacije tri prijavljena kandidata, u skladu sa članom 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/16) i konkursom objavljenim na web-stranicama Univerziteta u Sarajevu i Instituta za jezik te dnevnom listu „Dnevni avaz“ dana 27. 5. 2022. godine, Komisija za izbor u zvanje viši stručni saradnik je zaključila da, od tri prijavljena kandidata, dva kandidata ispunjavaju sve Zakonom i javnim konkursom propisane uvjete za izbor u istraživačko zvanje viši stručni saradnik za oblast lingvistika – bosanski, hrvatski i/ili srpski jezik dok jedan kandidat ima nepotpunu dokumentaciju traženu javnim konkursom, te podnesena prijava nije stavljena u dalju proceduru.

Podijelite