Konferencija za medije povodom nastupajućih Dana Instituta za jezik 2021, 19. 2. 2021.

19-02-21 Zenaida 0 comment

U petak, 19. februara 2021. godine u Institutu za jezik održana je konferencija za medije povodom nastupajuće, sad već tradicionalne manifestacije Dani Instituta za jezik 2021, koja će trajati od 21. februara do 21. marta.

Konferenciju je otvorila mr. sc. Aida Kršo, viša stručna saradnica. Predstavila je koncept ovogodišnje manifestacije, koji se, u skladu s vanrednim mjerama zbog pandemije COVID-19, uglavnom održava online, ali koji ipak neće utjecati ni na kvalitet ni na kvantitet sadržaja koji je već uobičajen – gostujuća predavanja, tribine, promocije… Umjesto posjeta školama, pripremljen je videomaterijal koji će nastavnici moći koristiti u nastavi, a novost je konkurs za radove na temu „Moj maternji jezik“ za učenike osnovnih i srednjih škola. Najavila je i sljedeću, jubilarnu 50. godišnjicu Instituta za jezik koja će biti obilježena sljedeće godine.

Dr. sc. Jasmin Hodžić, naučni saradnik, predstavio je gostujuća predavanja, ove godine na temu jezičkog imperijalizma te jezika u školstvu u Bosni i Hercegovini, koja će održati dr. Besmir Fidahić 22. februara u 18.30 i dr. Ismail Palić 24. februara u 18.30. Naglasio je da je teorija jezičkog imperijalizma povezana s ispitivanjem jezika u kontekstu društvenih odnosa i pitanja dominantnih i podređenih jezika u društvu, a teorija jezičke pravde je u primjeni tamo gdje se jezik koristi kao sredstvo sukoba. Veliku primjenu ove teorije imaju u sagledavanju društva i školstva, sudstva, medija i slično, a obje su i u direktnoj vezi s Međunarodnim danom maternjeg jezika.

Direktor Instituta dr. sc. Alen Kalajdžija, viši naučni saradnik, predstavio je kratki videomaterijal posvećen jeziku, u kojem je predstavljeno na koje se sve načine može tretirati jezik te kako se Međunarodni dan maternjeg jezika može iskoristiti za predstavljanje jezika kao historijske činjenice i njegove pozicioniranosti u smislu jezičkih sloboda. Pored toga, najavio je predstavljanje i distribuciju letka „Sedam važnih činjenica o bosanskom jeziku“, koji predstavlja manje poznate i tretirane informacije vezane za bosanski jezik.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici N1 TV, FENA, Anadoly Agency, BH Radio 1, TVSA, Mediacentra i Stava, na čemu im se zahvaljujemo.

Podijelite