Održan seminar za nastavnike i profesore Bosanskog jezika i književnosti – Goražde, Centar za kulturu, 10. 1. 2018.

10-01-18 admin 0 comment

Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu u saradnji s Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoškim zavodom Bosansko-podrinjskog kantona – Goražde organizirao je seminar za nastavnike i profesore bosanskog jezika i profesore razredne nastave. Više od 80 prosvjetnih radnika iz osnovnih i srednjih škola slušali su predavanja o historiji bosanskog jezika, o savremenom jeziku i o književnosti. Predavači su bili uposlenici Instituta za jezik: dr. sc. Alen Kalajdžija, dr. sc. Jasmin Hodžić, mr. sc. Aida Kršo i Hadžem Hajdarević, književnik.

Po završetku seminara zaključeno je da je uspješno realizirano ono što je u uvodnoj riječi istaknula gospođa Dika Makota, direktorica kantonalnog Pedagoškog zavoda: Očekivani ishod seminara je da nastavnici i profesori ovladaju novim metodičkim, naučnim i stručnim činjenicama koje će koristiti u nastavi Bosanskog jezika i književnosti, kao i u razrednoj nastavi, sve s ciljem proširivanja kompetencija čitanja, pisanja i usmenog izražavanja učenika.

Atmosfera u toku izlaganja je bila radna, kreativna, konsultativna, informativna i višestruko korisna. Ostvareni su kontakti s kolegama koji rade u nastavi u Bosansko-podrinjskom kantonu, ponudili smo svoju podršku – kada god budu imali potrebu za nekim informacijama iz različitih jezičkih oblasti i svakodnevne jezičke prakse, Institut sa svojim uposlenicima i saradnicima stoji na raspolaganju.

Zahvaljujući ovaj saradnji i podršci Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona, biblioteke u školama bogatije su za deset naslova izdanja Instituta za jezik: Jezički savjetnik, Osnovi gramatike bosanskog jezika, Pravopisni priručnik bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika sa osnovama gramatike, Kultura govora, Rječnik stranih riječi bosanskog jezika, Rasprave o jeziku, Zbornik – Drugi simpozij o bosanskom jeziku, Riječi perzijskog porijekla u bosanskom jeziku, Književni jezik br. 25, 26 i 27.

Zahvaljujemo se ministru u Minstarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Damiru Žugi, direktorici Prosvjetno-pedagoškog zavoda Diki Makota, mr. sc. Emini Hadžić – stručnoj savjetnici za oblast obrazovanja u PPZ, kao i Centru za kulturu – Goražde i svim saradnicima koji su pomogli uspješnoj realizaciji ovog seminara.

Podijelite