Posjeta predstavnika Univerziteta “Ukshin Hoti” iz Prizrena

08-02-18 admin 0 comment

Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu nastavlja saradnju s Kosovom u cilju podrške nastavi bosanskog jezika. Prva posjeta bila je Prizrenu i Prištini, 27. i 29. 9. 2014. godine, a zatim i 29. 9. 2016. godine. Ovoga puta, kolege iz Prizrena posjetili su Institut. Delegaciju s Kosova sačinjavali su predstavnici Univerziteta “Ukshin Hoti” iz Prizrena: rektor, prof. dr. Ram Vataj; prorektor, dr. Idrizi Sadik; sekretar, Berisha Burim i prof. dr. Ajka Aljilji. U razgovoru je sudjelovala dr. Dženana Husremović, prorektorica za naučnoistraživački rad na Univerzitetu u Sarajevu i uposlenici Instituta: direktor – dr. Alen Kalajdžija, dr. Jasmin Hodžić, mr. Aida Kršo i književnik Hadžem Hajdarević.
Cilj ovog sastanka je operacionalizacija prijedloga koji su započeti još 2014. godine, a realizacija tih aktivnosti planira se u 2018. godini. U planu je organiziranje okruglog stola u septembru 2018. godine u Prizrenu, kao i seminari za nastavnike i profesore bosanskog jezika, a i za nastavnike drugih predmeta koji imaju nastavu na bosanskom jeziku.

Podijelite